Vi vet vilken kraft det finns i svenska företag. Nu handlar det om att fullt ut släppa lös denna kraft och återstarta Sverige. Då kan svenska företag fortsätta skapa välstånd och nya jobb, men också ta global ledning i klimatomställningen och i den digitalisering som fått ytterligare fart under pandemin, skriver debattörerna.
Vi vet vilken kraft det finns i svenska företag. Nu handlar det om att fullt ut släppa lös denna kraft och återstarta Sverige. Då kan svenska företag fortsätta skapa välstånd och nya jobb, men också ta global ledning i klimatomställningen och i den digitalisering som fått ytterligare fart under pandemin, skriver debattörerna. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Det krävs mer än akuta krispaket för att återstarta ekonomin

Sverige befinner sig på grund av coronapandemin i en djup ekononisk kris. Antalet arbetslösa i Västra Götaland har sedan krisen började ökat med 45 procent jämfört med samma period förra året. Nu behövs skarpa åtgärder för att rädda jobben, skriver Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit och vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har fler än 17 000 personer skrivits in som arbetslösa i Västra Götaland, jämfört med samma tid 2019 har det totala antalet inskrivna arbetslösa ökat med 45 procent. Därutöver har 130 512 personer korttidspermitterats.

Arbetslöshet som fortsätter att stiga

Arbetsförmedlingen talar om en arbetslöshet som fortsätter att stiga och en ungdomsarbetslöshet som går över 100 000 personer i Sverige. Risken är att den höga arbetslösheten biter sig fast med ekonomiska och sociala konsekvenser som följd. Därför krävs åtgärder som räddar jobben och stärker konkurrenskraften.

ANNONS

Det kommer en tid efter den akuta krisen. Kan sunda och välfungerande verksamheter klara sig igenom detta så kommer återstarten bli så mycket enklare. Men det kommer inte att räcka. Ska svenska företag ta den ledarroll som krävs för att jobben återigen ska bli fler så behöver vi ta tag i svensk ekonomis långsiktiga utmaningar.

Svenskt Näringsliv har presenterat ett offensivt paket för att rädda jobben och för att Sverige efter pandemin ska vara ett land som kan möta framtiden med tillförsikt och optimism. Vi kommer löpande under året presentera reformer som stärker svensk konkurrenskraft, skapar nya jobb och löser de strukturella problem som krisen gjort än mer akuta. En del kan genomföras mer eller mindre omedelbart, annat kommer ta längre tid.

Sänk arbetsgivaravgifterna

I det första jobbpaket finns bland annat följande punkter med:

– Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.

– Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket.

– Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.

– Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.

– Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Vi vet vilken kraft det finns i svenska företag. Nu handlar det om att fullt ut släppa lös denna kraft och återstarta Sverige. Då kan svenska företag fortsätta skapa välstånd och nya jobb, men också ta global ledning i klimatomställningen och i den digitalisering som fått ytterligare fart under pandemin. Därför är vi framtidsoptimister.

ANNONS

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

ANNONS