Ett första steg är att politikerna tar fasta på Blå Tillväxts lösningar om en utveckling av tonnageskatten, ett avskaffande av stämpelskatten och att nettomodellen återställs. För att tillgodose det behov av kompetens som är helt avgörande för en stark svensk sjöfart krävs ett långsiktigt arbete, skriver debattörerna.
Ett första steg är att politikerna tar fasta på Blå Tillväxts lösningar om en utveckling av tonnageskatten, ett avskaffande av stämpelskatten och att nettomodellen återställs. För att tillgodose det behov av kompetens som är helt avgörande för en stark svensk sjöfart krävs ett långsiktigt arbete, skriver debattörerna.

Det krävs handling - inte ännu en utredning om fler svenskflaggade fartyg

Vi välkomnar regeringens besked om att tillsätta en utredning för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Vi är överens om att fler svenskflaggade fartyg behövs. Men det är bråttom. Och vår tidigare erfarenhet är att utredningar tillsätts men inget händer, skriver bland andra Anders Hermansson, Svensk Sjöfart.

ANNONS
|

Replik

29/6 Nu satsar regeringen på fler svenskflaggade fartyg

Sjöfartssamarbetet Blå Tillväxt har i ett antal år drivit frågan om att det är viktigt för Sverige att ha fler svenskflaggade fartyg i sin handelsflotta. Gång på gång har vi uppvaktat politiker, förklarat situationen och också kommit med förslag på lösningar. Vi är därför glada att regeringen nu lyssnat, och att flera av de förändringsförslag vi kommit med nu kommer att utredas. Bland annat ett eventuellt avskaffande av stämpelskatten och en utveckling av tonnageskatten.

Men.

Vi har länge mött förståelse från politikerna för sjöfartens problem. Problemet är att inget har hänt. Utredningar har tillsatts förr. Vårt budskap till infrastrukturminister Andreas Carlsson och regeringen är därför – det behövs handling. Och det behövs nu.

ANNONS

Större utmaningar

Ett fullskaligt krig rasar i vår absoluta närhet. Sverige tar snabbt beslut om att bli medlemmar i Nato. Men det Sverige som ska försvaras har större utmaningar än bara försvaret. I händelse av att Sverige blir angripet så har försörjning och transporter absolut högsta prioritet. Närmare 90 procent av allt gods transporteras sjövägen och under ett normalt år reser omkring 30 miljoner passagerare i internationell trafik till och från Sverige. Som den svenska handelsflottan ser ut nu så skulle vi som nation inte lösa ens våra mest basala transporter. Därför är det av yttersta vikt att utredningen genomförs skyndsamt, och att när förslagen – när de väl kommer – införs skyndsamt.

En ökning av svenskflaggade fartyg är inte bara viktig ur säkerhetspolitisk synvinkel. Under hösten 2022 publicerade Blå Tillväxt en rapport som visade att om fler fartyg flaggas in så skulle 1 500 jobb kunna skapas, omsättningen inom sektorn skulle kunna öka med 5 miljarder och svensk BNP växa med 3 miljarder. Och då utgår vi enbart från fartyg där det redan finns ett svenskt intresse och ägande. Även forskare har, i en förstudie från Lighthouse, påpekat att den ökade utflaggningen, som fortgått under de senaste åren till följd av konkurrenshämmande näringsvillkor, får direkt negativa konsekvenser för Sverige.

ANNONS

Närmare 90 procent av allt gods transporteras sjövägen och under ett normalt år reser omkring 30 miljoner passagerare i internationell trafik till och från Sverig

Vi tycker också att det är väldigt bra att regeringen har fått upp ögonen för den utmaning som branschen står inför avseende kompetensförsörjning. Det viktiga är att alla delar av branschen är med i ett sådant arbete. Allt från arbetsgivarorganisationer och fackförbund till utbildningsinstitut. För det är i branschen som kunskapen finns om hur vi vänder utvecklingen för svensk sjöfart och stärker den svenska flaggen.

Anders Hermansson, Svensk sjöfart

Mikael Lindmark, Seko sjöfolk

Oscar Lindgren, Sjöbefälsföreningen

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS