Delad stad. Jag har inga enkla lösningar, tvärtom tror jag att det är ganska komplicerat att komma tillrätta med Göteborgs problem, skriver David Lega (KD).
Delad stad. Jag har inga enkla lösningar, tvärtom tror jag att det är ganska komplicerat att komma tillrätta med Göteborgs problem, skriver David Lega (KD).

Det finns ingen quick-fix för ett delat Göteborg

Vänsterpartiernas monumentala misslyckande avspeglar sig i de stora skillnader som präglar Göteborg. Förbättrat företagsklimat, stärkt civilsamhälle och fler tidiga insatser för barn är bland de viktigaste insatserna för att rätta till problemen, skriver David Lega (KD).

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 10 av 11. Tidigare avsnitt 31/7 – 11/8

Göteborg präglas i dag av stora skillnader. Det gäller allt från gruppstorlekar i förskolan, kunskapsresultat i skolan och förväntad livslängd. Misslyckandet för vänsterpartierna som styrt staden i 23 år är enormt. Det krävs en rad åtgärder inom alla områden, från åtgärder för de allra yngsta såsom familjecentraler till satsningar på en bättre äldreomsorg, för att minska skillnaderna. Med begränsat utrymme finns det dock tre saker jag vill lyfta särskilt:

  1. Förbättra företagsklimatet. Företag skapar jobb och därmed de resurser som krävs för satsningar på välfärd, såsom förskola och skola. Fler jobb ökar möjligheterna för människor att komma in i samhället och minskar attraktiviteten i gängbildningar. Göteborgs dåliga företagsklimat drabbar små och medelstora företag, men i förlängningen drabbas också välfärden och de som inte har något jobb att gå till. Framförallt måste attityden till företag och företagande förbättras bland politiker och tjänstepersoner i Göteborg.
  2. Stärk civilsamhället. Det är i gemenskap med andra vi människor växer och i föreningslivet lär sig många betydelsen av att respektera andra och fatta beslut på demokratisk väg. I vårt budgetförslag hade vi en 50-procentig höjning av aktivitetsstödet för föreningar, för att ge fler möjlighet att vara med.
  3. Fler tidiga insatser för barn. Kristdemokraterna har länge velat se fler familjecentraler där familjer kan få stöd och stärkas. Genom att vi nu styr Västra Götalandsregionen har vi fått med de styrande i Göteborg på sådana satsningar. Det är bra och jag är övertygad om att detta på sikt kommer visa sig ge minskad kriminalitet och ökad trygghet.

Komplicerat

Vi måste skilja på kortsiktiga och långsiktiga åtgärder mot gäng och kriminalitet. Jag lyfter fram de långsiktiga åtgärderna, därför att det är de kommunen förfogar över. Polisiära åtgärder och skärpt lagstiftning kring vissa brott är helt nödvändigt, men inget vi som kommun styr över.

ANNONS

Jag har inga enkla lösningar, tvärtom tror jag att det är ganska komplicerat att komma tillrätta med Göteborgs problem. De partier, både till vänster och höger som försöker få oss att tro att det finns enkla lösningar är också de ett hot mot staden. Det är genom långsiktiga satsningar inom de områden jag räknat upp som Göteborg blir en stad där alla kan känna trygghet överallt. För att komma igång med det arbetet krävs ett nytt ledarskap med en ny politik efter valet 2018.

David Lega (KD)

kommunalråd i Göteborg

ANNONS