Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Utvecklingen av Pfizer-Biontechs och Modernas Covid-19 vacciner, som skett på kortare tid än ett år och med ny teknik, är enastående i medicinhistorien och detta är bara början på en utveckling där den aktuella tekniken ger möjlighet för till exempel skräddarsydda cancerterapier och mycket annat. Om jag får föreslå ett nobelpris för 2021 skulle upptäckten  och utvecklingen av dessa mRNA-vacciner mot Covid-19 ligga bra till, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT
Utvecklingen av Pfizer-Biontechs och Modernas Covid-19 vacciner, som skett på kortare tid än ett år och med ny teknik, är enastående i medicinhistorien och detta är bara början på en utveckling där den aktuella tekniken ger möjlighet för till exempel skräddarsydda cancerterapier och mycket annat. Om jag får föreslå ett nobelpris för 2021 skulle upptäckten och utvecklingen av dessa mRNA-vacciner mot Covid-19 ligga bra till, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Det finns ingen anledning att oroa sig för vaccinens säkerhet

De vacciner som nu rullas ut mot Covid-19 är mycket väl testade och granskade av läkemedelsmyndigheterna i USA och EU. Inga bestående allvarliga biverkningar har påvisats. Trots det finns det en oro bland folk att ta vaccin som tagits fram så snabbt. Men då ska man minnas att Moderna och Biontech arbetat i flera år för att utveckla den här nya tekniken. Ta sprutorna som en försäkring mot allvarlig sjukdom, skriver Sten Iwarson, professor emeritus.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vaccination med något av de två vaccinen mot Covid-19, från Pfizer-Biontech (redan godkänt i EU) och Moderna (under godkännande i EU) kan ses som en personlig försäkring mot att bli svårt sjuk om man smittas av viruset. Båda vaccinen ger ett mycket gott skydd mot sjukdomen, i storleksordningen 94-95 procent. Detta har visats i omfattande studier där man med Pfizer-Biontechs vaccin följt mer än 35 000 individer, bland vilka hälften fick vaccinet och andra hälften placeboinjektioner. Studien var blindad, varken försökspersonen eller vaccinatören kände till vad som fanns i sprutan. När koden bröts visade det sig att i gruppen som fått placebo inträffat 162 fall av Covid-19, varav 9 svåra sjukdomsfall, medan det bland de ca 17 500 individer som fått vaccinet inträffat 7 lindriga och ett svårare sjukdomsfall.

Lokala biverkningar

Modernas vaccin testades på samma sätt och bland ca 14 000 individer som fick placeboinjektioner inträffade 185 fall av Covid-19, varav 30 med svår sjukdom, medan i den vaccinerade, lika stora gruppen, endast 11 lindriga sjukdomsfall sågs.

Lokala biverkningar i form av smärta, rodnad eller svullnad vid injektionsstället på överarmen inträffade i storleksordningen 75-85 procent bland de vaccinerade. Andra typer av biverkningar som trötthet, huvudvärk, muskelvärk eller feber var mest frekventa efter andra dosen.

Några fall av allvarliga överkänslighetsreaktioner uppträdde under studierna och har också rapporterats från UK och USA efter att vaccinen har börjat användas. Man bör vara observant på att allvarliga överkänslighets- reaktioner kan inträffa, särskilt om man är allergisk mot någon komponent i vaccinet.

Gravida kvinnor och individer med känt nedsatt immunförsvar har inte ingått i studierna.

Om en majoritet av svenskarna väljer att vaccinera sig mot Covid-19 finns sannolikt en möjlighet att hålla smittspridningen på en låg nivå under andra halvåret 2021

Även om man tillhör åldersgrupperna över 65 år och kanske har diabetes, svår övervikt , kronisk hjärt- eller lungsjukdom verkar vaccinen skydda bra enligt uppföljningsstudierna. Hög ålder och samtidig kronisk sjukdom är inget skäl att undvika vaccination, tvärtom.

Vaccination mot Covid-19 ger sålunda ett mycket gott skydd mot svår sjukdom och död.

Båda vaccinen bygger på ny genteknik och bolagen, Biontech i tyska Mainz och Moderna i Cambridge i USA, har grundats för ett tiotal år sedan för att utnyttja denna nya teknik vid utveckling av läkemedel och vacciner. Båda bolagen ligger i absoluta världstoppen av moderna bioteknikföretag.

Förnyelsedos kan ges

Hur länge vaccinationsskyddet varar vet ingen med säkerhet. Min egen gissning är minst 18 månader, sannolikt längre. Om och när skyddseffekten verkar gå ner kan en förnyelsedos av vaccinet ges för att förlänga densamma.

Om en majoritet av svenskarna väljer att vaccinera sig mot Covid-19 finns sannolikt en möjlighet att hålla smittspridningen på en låg nivå under andra halvåret 2021. Hotet som finns mot vaccinens effekt är om viruset skulle undergå en omfattande mutation men detta är ovanligt och de mutationer som hittills har identifierats kommer sannolikt inte att påverka de aktuella vaccinens skyddseffekt. Här sker dock en kontinuerlig uppföljning.

Oron begriplig

Några bestående biverkningar har inte noterats för något av vaccinen under den uppföljningstid som krävdes för ett godkännande, vilken var två månader (median). Uppföljningen kommer dock att fortsätta.

Oron för att de nya vaccinen tagits fram för snabbt är begriplig eftersom det normalt tar ett antal år att utveckla ett nytt vaccin. I detta fall hade såväl Biontech som Moderna arbetat ett antal år med att utveckla den nya mRNA-tekniken för läkemedel och vacciner. När ett Coronautbrott rapporterades från Wuhan i januari insåg man inom bolagen att här fanns ett tillfälle att visa vad den nya tekniken går för.

Båda satsade stort redan i januari och lyckades väl med sin satsning. När de två omfattande effekts- och säkerhetsstudierna med tiotusentals vaccinerade var klara på senhösten kunde läkemedelsmyndigheterna FDA i USA och EMA i Europa börja sin fingranskning av resultatet. Kraven för ett godkännande av nya vacciner är mycket höga eftersom det är produkter som ges till friska människor.

Missat information

Självklart måste man respektera att det finns de som väljer att avstå från vaccinationen av olika anledningar men om detta beror på oro för de två vaccinen tror jag man missat en del av informationen. Man kan då lätt uppdatera sig via kontrollmyndigheternas hemsidor (fda.gov respektive ema.europa.eu ).

Vacciner har funnits med oss sedan tidigt 1800-tal och har en stor del i de medicinska framsteg som gjorts och som vårt moderna samhälle är beroende av.

Utvecklingen av Pfizer-Biontechs och Modernas Covid-19 vacciner, som skett på kortare tid än ett år och med ny teknik, är enastående i medicinhistorien och detta är bara början på en utveckling där den aktuella tekniken ger möjlighet för till exempel skräddarsydda cancerterapier och mycket annat. Om jag får föreslå ett nobelpris för 2021 skulle upptäckten och utvecklingen av dessa mRNA-vacciner mot Covid-19 ligga bra till. I Nobels testamente står ju att det är de upptäckter,som gjort den största nyttan för mänskligheten under året som gått, som ska prisas.

Sten Iwarson, professor emeritus och tidigare chef för infektionskliniken Östra sjukhuset i Göteborg