Det finns inga enkla lösningar

Jobb och skola spelar stor roll för att bryta utanförskapet, men en särskild utmaning nu är att pressa byggkostnaderna och hitta lösningar för hur folk ska ha råd att bo i de nya bostäderna, skriver bland andra Claes Westberg, Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 3 av 11, tidigare artiklar publicerade 31/7

Sverige är ett välmående land med många välfungerande samhällsfunktioner. Det är viktigt att komma ihåg i de sammanhang där det ofta målas upp en oerhört mörk bild av hur dåligt allting är.

Vi ser precis som alla andra att det finns många problem att hantera för att alla ska kunna bli en del av samhället. Politiken har ett ansvar men vi som medborgare behöver hjälpa till och bygga det samhälle vi vill ha. Det är vi som främst ansvarar för våra barn och ungdomar.

Skolan och föreningslivet viktiga

ANNONS

Vi anser att skolan och föreningslivet spelar en viktig roll för att slussa våra ungdomar in i samhället. Skolan måste därför få den uppryckning den förtjänar. Resurser ska inte vara ett hinder och belastning på grund av stadsdelsnämndernas ekonomi. Därför ser vi att en central skolnämnd är rätt väg framåt och hoppas att den snarast införs som redan beslutats. Vi behöver också hitta fler eldsjälar som kan engagera sig i föreningslivet, framför allt i förorterna där vi ser en kraftig minskning och ökat utanförskap. Kommunen behöver engagera sig mer för att stötta föreningsverksamheterna och uppmuntra till fler aktiviteter.

Facken måste tänka nytt

Nästa steg in i samhället är jobb. Här står vi inför en ännu större utmaning. Hur skapar vi jobben efter den förändrade befolkningsstruktur som vi står inför? Vi ser tre saker som måste hanteras utifrån ett politiskt perspektiv.

1. Facken måste utmana sitt sätt att tänka när det gäller möjlighet att skapa enklare jobb.

2. Vi måste värna om den tillverknings- och serviceindustri som vi har i Göteborg och få fler företag inom dessa branscher att etablera sig här.

3. En skattemodell behövs som erbjuder lägre skatt för de som har lägre löner för att det ska löna sig att arbeta i stället för att få bidrag.

ANNONS

Nya bostäder dyra

För att ingå i ett samhälle måste man också ha möjlighet till bostad. Göteborg är en segregerad stad och det behövs en rad åtgärder för att motverka segregationen. Tyvärr pågår det en kapplöpning mellan blocken om vem som kan bygga mest, men det saknas en frågeställning: Vem har råd att bo i det som byggs?

Utmaningen blir att ta itu med hur vi kan pressa kostnaderna vid nyproduktion, ge folk ekonomi att hyra de nya bostäderna, men det finns inte några enkla lösningar. För att komma framåt tror vi att man måste ta en bredare diskussion med de byggherrar som agerar på marknaden. Visionerna får inte heller bara handla om att utveckla den centrala staden. Vi får inte glömma förorterna.

Claes Westberg (VV)

partiledare, Vägvalet

Håkan Andersson (VV)

partisekreterare, Vägvalet

Theo Papaioannou (VV)

styrelseledamot, Vägvalet

ANNONS