Det finns ett systemfel i förskolan

Att föräldrar i Majorna uppmanats att hämta sina barn då förskolan inte kunnat täcka vikariebehovet är inget mindre än ett bevis på ett brutet välfärdslöfte, skriver David Lega (KD) och Sofia Agrell (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

En stängd skola påverkar inte bara barnens pedagogiska utveckling, utan även samhället i stort.

För att hitta lösningar på förskolans tuffa situation som i dagarna blev konkret för många av Göteborgs familjer måste vi titta på kärnan i problemen. I dag är det svårt att rekrytera förskollärare och redan nu saknas cirka 300 utbildade förskollärare i Göteborgs förskoleverksamheter.

Situationen blir inte mindre upprörande av att Arbetsmiljöverket 2015 presenterade en studie som visar att hälften av förskolorna i Göteborg har bristande rutiner i hur en bra arbetsmiljö skapas. Samma studie visar att förskollärare är kraftigt överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar på grund av stress.

ANNONS

Detta är inte värdigt Göteborgs förskollärare, barn och föräldrar. Under barnens förskoleår läggs grunden för den kommande skolutvecklingen, men även kognitiv och emotionell utveckling. Därför är det av största vikt att förskollärarna har en god arbetsmiljö.

KD Göteborg har drivit på införandet av en centraliserad förskolenämnd efter årsskiftet. Det kommer att öka förutsättningarna för en likvärdighet, där förskolans kunskapsuppdrag får ligga i fokus. Alla barn i Göteborg har rätt till en bra förskola, oberoende av var de råkar bo någonstans.

Larmrapporten som media presenterade för en dryg veckan sedan visar på ett systemfel. För att hantera problemen behöver Göteborgs kommun arbeta förebyggande och långsiktigt för att förbättra förskollärarnas arbetsmiljö.

Politiskt misslyckande

En annan viktig fråga som vi prioriterar är att minska barngruppernas storlek. I Göteborg finns det både förskolor där barnen har en hög lärartäthet, men det finns även exempel där en lärare ansvarar för ett så stort antal barn som inte ens har motsvarighet i klasser på gymnasienivå. Det skrämmer oss att det rödgröna styret inte har valt att prioritera denna fråga. Det är ett politiskt misslyckande som går ut över det enskilda barnets trygghet och välmående, men även möjligheten till en stabil grund inför starten av grundskolan. Det var därför som KD Göteborg tillsammans med Alliansen valde att satsa över 90 miljoner kronor på att öka just kvaliteten och minska barngrupperna i förskolan i vårt budgetförslag.

ANNONS

De senaste tidens larmrapporter är ytterligare bevis på att vi måste intensifiera arbetet för att förbättra arbetsmiljön på samtliga Göteborgs förskolor. Det lovar vi att fortsätta kämpa för. Nu är det även upp till bevis för det rödgröna styret att visa att de prioriterar en bättre förskola i Göteborg.

David Lega (KD)

oppositionsråd, Göteborg

Sofia Agrell (KD)

ersättare, interimistiska förskolenämnden Göteborg

ANNONS