Generellt sett letar de inte efter en relation eller ömsesidighet, de är medvetna om den makt de besitter över kvinnorna och utnyttjar den. Sexköpare är inte som vilka män som helst, skriver debattörerna.
Generellt sett letar de inte efter en relation eller ömsesidighet, de är medvetna om den makt de besitter över kvinnorna och utnyttjar den. Sexköpare är inte som vilka män som helst, skriver debattörerna. Bild: Stefan Berg/Göteborgs-Posten

Det är inte "vanliga män" som köper sex - det är män som saknar empati

I efterdyningarna till Paolo Robertos sexköp har debatten gått varm om vilka som köper sex och en vanlig inställning är att det är män, vilka som helst, som begår dessa brott. Men det är en farlig förenkling. De tio procenten män som köper sex saknar empati, har en förvrängd kvinnosyn och de använder i högre grad våld i sexuella relationer, skriver Malin Roux Johansson, generalsekreterare RealStars.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Var tionde svensk man har köpt sex. En siffra som florerat flitigt i media det senaste veckorna. Men då återstår det nio män som inte går ut och köper sex. Nio av tio män avstår. Sexköpare finns i alla ålderskategorier, samhällsklasser och kulturer. De är inte bara sexköpare utan även kollegor, kompisar, söner, pappor och partners. Utåt sett är det vilken man som helst men vad är det då som gör att just den här tionde mannen bestämmer sig för att köpa en kvinnas kropp en torsdagskväll i maj? Nu behöver vi sätta siktet på hur män kan prata om prostitution utan att leva på myter kring den glada horan. Det är dags att ta sexköp på allvar och förstå varför sexköpare inte är ”vanliga män”.

ANNONS

Förvrängd kvinnosyn

Forskare har undersökt vad som gör att just den där mannen köper sex, men inte de nio andra (Farley, Golding, Schuckman Matthews, Malamuth, Jarrett, 2017). Det handlar inte om något hål i själen, utan om bristande empati och en förvrängd kvinnosyn. Den tionde mannen som köper sex är olik de nio männen som avstår. Sexköparen är mer benägen att sträva efter tillfälliga, opersonliga sexuella relationer men har också en högre tendens att använda sig av aggressivt och våldsamt sex, även i sina relationer. Sexköpare är män som avhumaniserar kvinnor i prostitution, som ser kvinnorna som objekt de köper snarare än vad de faktiskt är, kvinnor, människor.

Ett viktigt arbete för oss på RealStars är att nå den unga generationen och att spräcka hål på de myter som fortfarande präglar synen på prostitution och som sexköpare är så angelägna att hålla fast vid. Till exempel att kvinnor säljer sex för att de har en hög sexuell lust och att det skulle begås fler våldtäkter om män inte kan köpa sex. Egentligen handlar det om att rättfärdiga sina handlingar för sig själva, att aldrig likställa prostitution med våldtäkt eftersom de “betalar för sig”. Eftersom en prostituerad kvinna inte ses som “ vilken annan kvinna som helst” så är det ju okej att gå över gränser och exempelvis använda sig av våld, det är därför de har betalt. Acceptansen av våldtäktsmyter florerar.

ANNONS

Att brottet syns avskräcker

Generellt sett letar de inte efter en relation eller ömsesidighet, de är medvetna om den makt de besitter över kvinnorna och utnyttjar den. Sexköpare är inte som vilka män som helst. Det är män som saknar empati både för kvinnor och i relationer. Forskning visar att det som avskräcker män från att köpa sex är att brottet syns utåt, exempelvis i register, att de döms av omgivningen och hårdare straff. Att straffen implementeras är viktigare än långa fängelsestraff eftersom majoriteten skulle fortsätta köpa sex om de bedömer att risken för att gripas eller bli dömda är liten.

Det är väldigt tyst om sexhandeln som pågår på olika arenor och den stora andelen sexköp som sker utomlands tycks smitta av sig och fler köper sex i Sverige, inte minst på thaimassagesalonger. I Frankrike har man sedan 2016 en utvecklad sexköpslag och där fällda sexköpare får gå självbetalda endagskurser där männen i mindre grupper tillsammans får diskutera relationer, myter kring varför de köper sex och genom empatiövningar sätta sig in i kvinnans situation. Förra året hölls trettionio utbildningar i Paris och åttio procent uppgav att de ville sluta köpa sex efter att ha deltagit i träffarna.

Handlar om mer än njutning

Det är efterfrågan vi behöver komma åt och empatisk förmåga vi behöver bygga upp hos dessa män. Att en man bestämmer sig för att köpa en kvinnas kropp, att köpa ett övergrepp, handlar om så mycket mer än sexuell njutning. En stunds njutning kan man få på annat håll i dagens samhälle helt utan att köpa sex. Därmed stämmer inte vad som tidigare skrivits i GP av Inti Chavez Perez om att Paolo Roberto inte är så olik oss andra vilket också blir ett sätt att bortrationalisera att det inte är så farligt att köpa sex, det gör ju vanliga män.

ANNONS

Malin Roux Johansson, generalsekreterare RealStars

Parul Sharma, människorättsjurist och ambassadör RealStars

ANNONS