Det är ert ansvar att klara av vården – inte regeringens

Vi läser utspel från socialdemokrater att nuvarande regering inte gör tillräckligt och tilldelar lägre statsbidrag i år än vad den vänsterdrivna regeringen gjorde. Detta är en direkt lögn. 2024 tilldelas högre belopp i statsbidrag jämfört med det som tillhandahölls av vänsterregeringen under 2019, innan pandemin slog till, skriver Lars Holmin (M)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Att få en ekonomi i balans är av stor vikt för att regionen ska kunna bedriva en god och tillgänglig vård. Detta är den linje vi drev under de år vi satt i ledning. Tyvärr ägnade sig Socialdemokraterna då åt kortsiktig populism. I stället för att bidra till att fatta nödvändiga beslut för att öka effektiviteten och förändra arbetssätten, tvingade man år efter år igenom avskrivningar av sjukhusens underskott.

Att bristande kontroll och eventuell beslutsrädsla tenderar att prägla beslutsfattandet är inte förvånande, men direkt kortsiktigt och oansvarigt. Det är också kortsiktigt och oansvarigt att skylla egna tillkortakommanden med att få ordning på verksamhet och ekonomi, på regeringen. Det är Västra Götalandsregionen allena som ansvarar för sjukvården och dess finansiering.

ANNONS

Produktionen ökade inte

Sahlgrenskas ordförande är en av de socialdemokrater som är mest högljudd och vill flytta över sina egen oförmåga som ordförande på SU genom att skylla på regeringen. Under 2023 gick Sahlgrenska med ett underskott om 1274 miljoner kronor, av detta består 1 222 miljoner kronor av ökade personalkostnader.

“SU har aldrig varit fler anställda” hör vi ofta komma från Sahlgrenskas ordförande. Under 2023 ökade SU med cirka 700 anställda. Trots det ökade inte produktionen jämfört med 2019 innan pandemiåren. SU:s styrelse har under 2023 tagit beslut om anställningsprövning, att minska icke vårdnära personal och att slå samman staber. Flera beslut som Socialdemokraterna varit med och bifallit. Vi har sett trenden gå åt fel håll under stora delar av 2023. Varför har då inte Dalman Ek (S) och dåvarande sjukhusdirektör gjort mer för att vända på trenden? Det är uppenbart att Socialdemokraterna gett direktiv från nationell nivå att skylla på regeringen i stället för att ta ansvar för den egna verksamheten man är ordförande för.

Vi politiker har ett ansvar för att skapa förutsättningar där våra medarbetare kan arbeta under trygga och hållbara förhållanden

De utmaningar som regionen och sjukvården har att hantera kräver politiskt ledarskap, handlingskraft och tydliga prioriteringar av kärnverksamheten. Vi politiker har ett ansvar för att skapa förutsättningar där våra medarbetare kan arbeta under trygga och hållbara förhållanden. Med en budget som omsätter nästan 70 miljarder kronor finns självklart omprioriteringar att göra som inte urholkar kärnverksamheten, omprioriteringar som till exempel inte innebär ställda ambulanser. Vår förhoppning är att RödGrön Ledning inser stundens allvar. Att skapa långsiktigt hållbara villkor för sjukvården är för viktigt för invånarna och våra medarbetare, än kortsiktiga politiska utspel.

ANNONS

Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

ANNONS