Träden kommer att ersättas och en ny allé kommer att planteras längs de nya husen. Det tycker vi är ett bra sätt att förnya en stad på, skriver Emmali Jansson (MP).
Träden kommer att ersättas och en ny allé kommer att planteras längs de nya husen. Det tycker vi är ett bra sätt att förnya en stad på, skriver Emmali Jansson (MP).

Den täta staden behöver mer träd

Träd ska inte huggas ner när bostäder byggs, anser Nätverket Trädplan. Vi håller med om att träd och grönska i staden är nödvändigt, för både hälsa, välbefinnande och miljön. Träd renar luften, minskar stressen, och gör staden vackrare, skriver Emmali Jansson (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Trädskövling, 12/12

I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att ta bort vissa träd. Vi måste bygga bort bostadsbristen, det är inte acceptabelt att människor är hemlösa. Det är viktigt att samtidigt bevara träd och natur. Till exempel arbetar vi för att skapa och utöka naturreservat vid Delsjön, Amundön och Lärjeån. Vi arbetar med att de som bygger hus ska se till att det finns träd, gröna tak och växter på fasader. Alla ska ha nära till grönska, parker och natur.

Den allra viktigaste förändringen som vi rödgröna har varit drivande i är sättet vi nu bygger staden. Tidigare byggdes nya bostadsområden oftare i naturen utan hänsyn till växter eller djur.

ANNONS

I dag bygger vi i stället på mark som redan är asfalterad eller bebyggd. Vi bygger nära kollektivtrafik så att det inte behövs lika mycket yta till parkeringsplatser. Med fler boende nära handel och kollektivtrafik kan fler klara sin vardag utan bil. Det innebär att vi omvandlar samhället för att minska beroendet av bilen. Det är något av det viktigaste man kan göra för naturen och planetens överlevnad.

Tar hänsyn till närboende

Trädplan ifrågasätter att ett antal träd ska fällas i Flatås. Men kommunen har tagit hänsyn till synpunkter från de närboende och träden längs med Distansgatan kommer att bevaras. De träd som kommer att fällas står intill en carport som kommer att rivas för att ge plats för ett kvarter med 430 nya bostäder och verksamhetslokaler, nära kollektivtrafik. Träden kommer att ersättas och en ny allé som kommer att planteras längs de nya husen. Det tycker vi är ett bra sätt att förnya en stad på.

Emmali Jansson (MP)

ordförande i byggnadsnämnden

ANNONS