Den militära alliansfriheten kommer inte att rubbas

DEBATT: I debatten om Nato och värdlandsavtalet är det viktigt att ha klart för sig att det inte ger Nato rätt att vistas eller verka på svenskt territorium utan en svensk inbjudan. Avtalet ger heller inte Natoländer rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium, skriver Åsa Lindestam (S) och Paula Holmqvist (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Nato, 7 och 11/5

Inom kort ska Sveriges riksdag godkänna samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd. Vad handlar det egentligen om? 2014 slöt Sverige ett avtal med Nato. Avtalet, som då stöddes av sex riksdagspartier, ska förenkla procedurerna när Nato-förband kommer hit för att delta i övningar, på inbjudan av Sverige. Värdlandsstödsavtalet är ett övergripande ramavtal som handlar om administrativa frågor såsom tullfrihet, skyddsområden, straffrättsliga förhållanden, trafikförordning och trafikförsäkring.

Underlätta övningar

Avtalet syftar till att administrativt underlätta befintlig och kommande övningsverksamhet samt att förbereda för att ge eller ta emot stöd i samband med en eventuell civil eller militär kris. För Göteborg skulle det till exempel innebära förenklingar för Göteborgs hamn och Göteborgs garnison på Käringberget.

ANNONS

Avtalet innehåller grundläggande principer och procedurer för värdlandsstöd och kan användas över hela skalan av situationer från fred och kriser till krig. Syftet med avtalet är att säkerställa att Sverige som värdland kan lämna ett effektivt stöd för militär verksamhet på svenskt territorium i samband med övningar, kriser eller operationer i Sverige.

Kräver inbjudan

Värdlandsstödsavtalet ger dock inte Nato rätt att vistas eller verka på svenskt territorium utan föregående svenskt beslut om detta. Avtalet ger heller inte Natoländer rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium.

Det är viktigt att understryka att ingen militär verksamhet, vare sig i fred eller kris, kommer att genomföras på svenskt territorium med mindre än en direkt inbjudan från en svensk regering. Det finns inget som kan tvinga oss till något i detta avtal. Den militära alliansfriheten rubbas inte.

De åtgärder och den politik som regeringen och riksdagen med mycket stor majoritet ställt sig bakom syftar ytterst till att främja fred och säkerhet i vårt närområde, i Europa och globalt.

Åsa Lindestam (S)

vice ordförande för riksdagens försvarsutskott

Paula Holmqvist (S)

riksdagsledamot från Dals Ed

ANNONS