Den höga digitala momsen sänker svensk press

Dagens höga moms på digital journalistik riskerar inom kort att leda till färre redaktioner, fler vita fläckar på mediekartan och en försvagad demokrati. För att undvika detta måste regering och riksdag snarast införa en teknikneutral moms, skriver bland andra GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist.

ANNONS
|

I går, torsdagen den 3 maj, var det Pressfrihetens dag. Det är en frihet som aldrig får tas för given. Därför uppmärksammar vi i dag en annan viktig pressfrihetsfråga: dagens höga moms på digital journalistik.

I Sverige och många andra EU-länder har tidningar en lägre momssats än andra varor och tjänster för att främja läsande, kvalitetsjournalistik och debatt. I Sveriges fall är momsen sex i stället för 25 procent. Men den lägre momssatsen gäller bara för tryckta tidningar. Momsen på digitala versioner av samma nyheter är 25 procent. Det betyder att momsen på nyhetsförmedling fyrdubblats i takt med digitaliseringen och våra nya medievanor.

ANNONS

Regeringen har gjort halt

I början av förra året lovade finansminister Magdalena Andersson (S) samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) på DN Debatt (25/1 2017) att sänka digitalmomsen så snart EU, som styr momsfrågor, öppnat för det. Men sedan dess har EU:s arbete för en momsharmonisering låst sig i en helt annan konflikt mellan Frankrike och Tjeckien. Samtidigt som en växande andel av befolkningen – inte minst unga – vill ta del av nyheterna digitalt har tidningarnas kostnader för distribution och papper snabbt ökat. I den här utsatta situationen har regeringen gjort halt, samtidigt som andra länder valt att aktivt gå före.

I Norge, som inte är med EU, beslutade regeringen redan 2015 att man skulle sänka digitalmomsen för alla nyhetsmedier. Detsamma gjorde EU-landet Frankrike. Deras sänkning har lett till att Frankrike hotas med vite av EU för att landet bryter mot gällande regler. Men oavsett hur man ser på det riktiga i Frankrikes beslut så har momssänkningarna bevisligen haft positiva effekter på både tidningsläsningen och redaktionernas resurser.

Färsk intäktsstatistik från medierevisorn ACPM visar till exempel att hela 22 procent av den franska dagspressens läsarintäkter 2017 kom från de digitala kanalerna. Motsvarande andel för den svenska morgonpressen var 13 procent.

ANNONS

Antalet abonnemang ökar

För Norges del märks sänkningen inte minst genom att antalet abonnemang på dagstidningar ökade för första gången på 19 år under förra året, enligt MBL-statistik. Slutsatsen att den sänkta momsen haft en positiv påverkan får även stöd i brittisk forskning. Den visar att andelen som betalar för digitala nyheter är större i Norge än i andra studerade länder. Och i vårt västra grannland var politikens skäl till sänkningen tydligt: ”Medierna har nu en tuff konkurrens (…) och regeringen vill hjälpa dem i omställningsarbetet”, sa kulturminister Thorhild Widvey till Dagens Næringsliv när beskedet kom.

Erfarenheterna talar alltså för att en ändrad moms stärker journalistikens möjligheter. Och via SOM-institutets forskning vet vi också att den lokala demokratin gynnas. Deras forskning visar att tidningsläsare generellt sett är bättre rustade att utöva sina demokratiska rättigheter än andra – även med hänsyn till ålder, politiskt intresse, utbildningsnivå och socioekonomi.

Om regering och riksdag inte väljer den fransk-norska vägen och på egen hand sänker momsen så har Danmark visat på en annan väg framåt. I väntan på att EU öppnar för en teknikneutral skatt så avser Danmark att kompensera medierna för momsen. Det nya förslaget är inte framförhandlat ännu, men bör rimligen handla om ett stöd baserat på de digitala mediernas nettoomsättning, så att de får ett bidrag motsvarande cirka 20 procent av försäljningsintäkterna.

ANNONS

Tre alternativ finns

Regeringen har alltså tre alternativ att välja mellan. Den kan se till att EU:s momsknut blir löst, slå följe med Frankrike eller gå på Danmarks linje med en tillfällig lösning. Väljer regeringen något av de två första alternativen så presenterade branschorganisationen TU – Medier i Sverige redan 2017 två lagförslag om hur en momssänkning skulle kunna genomföras.

I den ena lösningen ändras mervärdesskattelagen så att även elektroniskt tillhandahållande av tidningar som i dag har reducerad moms omfattas av den lägre skattesatsen på sex procent. I den andra lösningen ändras mervärdesskattelagen så att den här typen av publicistik omfattas av ett kvalificerat undantag från mervärdesskatt.

Därtill har vi alternativ tre där allmänna nyhetstidningar kompenseras för momsen till dess att moderna regler är på plats inom EU. Vi menar att en sådan kompensation bör kunna prövas av EU-kommissionen som ”stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset” och därmed vara förenligt med EU:s regler om statsstöd. Syftet med kompensationen ligger också i linje med artikel 11 – om yttrandefrihet och informationsfrihet – i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

ANNONS

Effektivaste sättet

En teknikneutral moms är en förutsättning för en kraftfull nyhetsbevakning i hela landet och en fortsatt stark demokrati. Det effektivaste sättet att långsiktigt motverka fler vita fläckar och djupnande medieskuggor är att skynda på i momsfrågan. Det är inte minst viktigt då public service försäkrats stabila villkor för lång tid framåt. Den balans som hittills funnits mellan de offentliga och privata medierna riskerar annars att försvinna helt.

Nu krävs ett snabbt agerande av regering och riksdag. Att vänta är inte längre ett alternativ.

Christofer Ahlqvist

chefredaktör och ansvarig utgivare Göteborgs-Posten

Martin Alsander

vd och koncernchef Stampengruppen

Carl-Johan Bergman

chefredaktör Dalarnas Tidningar och redaktionell chef Mittmedia

Sture Bergman

vd VK Media

Per Bowallius

vd Mittmedia

Mimmi Karlsson Bernfalk

chefredaktör och ansvarig utgivare Blekinge Läns Tidning

Elisabeth Blide

publisher Norra Halland

Anna-Klara Bratt

chefredaktör Feministiskt Perspektiv

Eva Burman

chefredaktör och ansvarig utgivare Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning

Anders Enström

chefredaktör och ansvarig utgivare Barometern-OT

Anders Eriksson

vd Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan

Thomas Eriksson

publisher Metro

Anna Falk

chef-redaktör och ansvarig utgivare, Södermanlands Nyheter

Raoul Grünthal

vd Schibsted Media

Lovisa Hamrin

vd Herenco

Lina Hedenström

vice vd NTM

Marie Hillblom

chefredaktör och ansvarig utgivare, Katrineholms-Kuriren

Erik Isberg

ANNONS

chefredaktör och ansvarig utgivare Folkbladet

Marie Johansson Flyckt

ansvarig utgivare Hall Media

Cecilia Frisk

publisher och ansvarig utgivare TTELA,

Viveka Hedbjörk

publisher Hallandsposten och Hallands Nyheter

Anders Hörling

chefredaktör och ansvarig utgivare Nya Lidköpings-Tidningen

Anders Ingvarsson

chefredaktör och ansvarig utgivare Helahalsingland.se, GD.se, Bandypuls.se, Gefle Dagblad, Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Söderhamns-Kuriren och Ljusdals-Posten

Fredric Karén

publisher Svenska Dagbladet

Anna Lindberg

publisher Östgöta Media

Hans Lindeberg

chefredaktör Östersunds-Posten

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare Mittmedia, Västmanland/Stockholm

Bertil T Pettersson

publisher Länsposten, Upplands Nyheter, Västmanlands Nyheter, Gästriklands Tidning, Dalabygden, Sörmlandsbygden och Svea Jord & Skog

Pia Rehnquist

chefredaktör och ansvarig utgivare Sydsvenskan och ansvarig utgivare Helsingborgs Dagblad

Mikael Rothsten

redaktionschef och ansvarig utgivare Nya Wermlands-Tidningen

Marcus Melinder

chefredaktör och ansvarig utgivare Norran

Jimmie Näslund

vd Sörmlands Media

Karin Näslund

chefredaktör och ansvarig utgivare, Örnsköldsviks Allehanda, Tidningen Ångermanland, Allehanda.se, Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter

Kalle Sandhammar

chefredaktör och vd Upsala Nya Tidning

Lena K Samuelsson

chefredaktör och vd Aftonbladet

Lars Sjögren

vd, chefredaktör och ansvarig utgivare Skånska Dagbladet

Victoria Svanberg

styrelseledamot och delägare NWT gruppen

Jessica Wennberg

chefredaktör och ansvarig utgivare Västerbottens-Kuriren

Peter Wolodarski

chefredaktör och ansvarig utgivare Dagens Nyheter

LÄNKAR

Ministerdebattartikel: https://www.dn.se/debatt/digitalmomsen-behover-sankas-sa-snart-som-mojligt/

Ungas medievanor: https://v-a.se/2018/04/varapport2018_2/

Ökande papperspriser: http://www.branschkoll.se/prishojningar-pa-papper-okad-efterfragan-minskad-pappersproduktion-och-valutaeffekter-driver-utvecklingen/

Norsk upplagestatistik: https://www.nrk.no/norge/mediebedriftene_-forste-opplagsframgang-pa-19-ar-1.13949122

Brittiska Digital News Report 2017: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf

ANNONS

Fransk intäktsstatistik: http://www.lefigaro.fr/medias/2018/04/12/20004-20180412ARTFIG00353-la-presse-carbure-a-l-abonnement-numerique.php

Svensk dagspressens intäktsfördelning: http://tu.se/pressmeddelanden/morgonpressens-digitala-lasarintakter-okar-2/

Danskt medieutspel: https://www.regeringen.dk/nyheder/regeringens-medieudspil-nye-medier-nye-vaner-nye-tider/

Norskt ministeruttalande: https://www.medievarlden.se/2015/05/norge-momsbefriar-dagspressen/

SOM-institutet: https://www.som.gu.se/digitalAssets/1467/1467331_095-114-jonas-ohlsson.pdf

EU:s grundläggande rättigheter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.303.01.0001.01.SWE&toc=OJ:C:2007:303:TOC

ANNONS