Ökningen av BCI-bomull har varit häpnadsväckande. Samtidigt har produktionen av ekologisk bomull halverats sedan 2010, skriver debattörerna.
Ökningen av BCI-bomull har varit häpnadsväckande. Samtidigt har produktionen av ekologisk bomull halverats sedan 2010, skriver debattörerna.

Den ”hållbara” bomullen håller inte måttet

Icke-ekologisk och klimatintensiv BCI-bomull marknadsförs felaktigt som hållbar bomull. Konkurrensen för hållbara bomullskläder och textilier snedvrids, skriver bland andra Cecilia Solér, docent i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Svensk media har under senaste tiden rapporterat om H&M och Ikea som föregångare vad gäller kläder och textilier gjorda av hållbar bomull genom Better Cotton Initiative (BCI). Ikea hamnade på första plats på ”Sustainable Cotton Ranking 2017” och anger på sin hemsida att all deras bomull kommer från ”mer hållbara” källor. 77 procent av denna mer hållbara bomull är BCI-bomull. H&M har som mål att all bomull skall komma från hållbara källor 2020 och i detta arbete är BCI-bomull en central del. De flesta stora svenska varumärken inom mode och textil branschen är medlemmar i BCI: Lindex, KappAhl, H&M, MQ, Gina Tricot, Hemtex, Ikea, men även flera utlansbaserade som Marks and Spencer, Hugo Boss, Puma, C&A och så vidare. Ökningen av BCI-bomull inom dessa branscher har varit häpnadsväckande som kulminerat i en cirka 45 procent ökning av producerad BCI-bomull under 2018.

ANNONS

Samtidigt har produktionen av ekologisk bomull halverats sedan 2010. Färsk forskning baserat på intervjuer med indiska textilexportörer och agenter visar att ett huvudskäl till denna kraftiga ökning är att priset på BCI-bomull inte är nämnvärt högre än för så kallad konventionellt odlad bomull. Ett annat minst lika avgörande skäl är att många stora varumärken via The Sustainable Trade Initiative gjort stora investeringar i att bygga upp en global organisation där partners i olika bomullsproducerande länder utbildar bomullsodlare i BCI:s kriterier, samt dokumenterar och verifierar hur dessa kriterier uppfylls.

Vi är mycket oroade över denna utveckling då BCI-bomull inte är odlad på ett hållbart vis, utan med kemiska bekämpningsmedel – inte med ekologiska metoder. Även om BCI har minskat användningen av kemiska bekämpningsmedel kraftigt på vissa håll så påverkas biodiversitet och mänsklig hälsa starkt negativt av dessa medel. Inte minst genom att många bomullsbönder odlar sin egen mat på eller bredvid bomullsfälten som sprutas med bekämpningsmedel. Dessutom är 95 procent av all bomull från Indien – BCI-bomull inkluderad – genmodifierad. Genmodifierad bomull medför ohållbara effekter som till exempel ökad spridning av skadedjur. Inom ekologisk bomullsodling är genmodifierad bomull förbjuden. Från ett klimatperspektiv är BCI-bomull djupt problematisk – koldioxidutsläppen per kilo är dubbelt så stora som för ekologisk bomullsodling.

ANNONS

Snedvriden konkurrens

Trots dessa indikatorer på ohållbar bomullsodling så marknadsförs BCI som en legitim garant för hållbart mode och hållbara textilier. Konkurrensen på marknaden för hållbara kläder och textilier snedvrids därmed, för varför skall konsumenten välja dyra hållbara kläder och textilier när det finns billiga hållbara kläder att tillgå?

Genom att marknadsföra BCI-bomull som hållbar bomull så förs konsumenten bakom ljuset genom att tro att de kläder och textilier man köper är hållbara, när så inte är fallet. Att på ett icke sanningsenligt sätt marknadsföra BCI-bomull som hållbar innebär i förlängningen att marknadsmekanismen försvagas. Det låga priset på BCI-bomull i jämförelse med ekologisk bomull invaggar dessutom konsumenter i tron att hållbara kläder och textilier inte behöver kosta mer.

Den konkurrenssituation som uppstått mellan BCI och ekologisk bomull som hållbar bomull, får förödande konsekvenser för de företag som säljer kläder och textilier tillverkade av ekologisk bomull. Dessa företag tappar den konkurrensfördel som ekologisk odling de facto innebär gentemot de konsumenter som efterfrågar hållbara kläder och textilier. Därmed har dessa företag svårt att ta ut högre priser för att täcka kostnaderna för den ekologiskt odlade bomullen. Konsekvenserna av denna snedvridning är många och allvarliga inte minst för klimatet, biodiversitet och hälsa bland bomullsbönder och arbetare.

ANNONS

Behöver åtgärdas snabbt

Den snedvridning av konkurrensen på marknaden för hållbara bomullskläder och textilier som BCI skapar behöver snabbt åtgärdas. Det mest effektiva sättet är att utnyttja den imponerande organisation och struktur som BCI byggt upp. För att på allvar göra BCI-bomull hållbar krävs framför allt två åtgärder.

För det första behöver BCI-bomull odlas i enlighet med kriterier för ekologisk odling, det vill säga utan kemiska insatsmedel och genmodifierat utsäde.

För det andra behöver priserna för BCI-bomull justeras uppåt, tills dess att produktiviteten för bomull som är hållbar ”på riktigt”, ökat. Bara då kan företag som säljer kläder och textilier tillverkade av hållbart odlad bomull konkurrera på lika villkor och kunden vara säker på att hållbar bomull är lika med ekologiskt odlad bomull.

Cecilia Solér

docent i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Sandya Lang

Sustainability Manager, Nudie Jeans Co.

Eliina Brinkberg

Environmental Manager, Nudie Jeans Co.

Alexander Hars

vd, Alva Linen

Johan Graffner

vd, Dedicated

Cassandra Rhodin

Creative Director and Founder, Mini Rodini

Fredrik Strand

vd och grundare, Another Textile Company AB

Anna Fernmo

Marketing Manager, Thrive AB

Johanna Nilsson

ANNONS

föreläsare, författare och influencer, Slowfashion.nu, medgrundare till Klimatklubben

Maria Soxbo

journalist, föreläsare och influencer, Husligheter.se, medgrundare till Klimatklubben

Emma Sundh

journalist, influencer, Emmasundh.com och medgrundare till Klimatklubben

ANNONS