Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister och Margot Wallström (S), utrikesminister.
Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister och Margot Wallström (S), utrikesminister.

Demokratiska styrningen av skolan måste öka

Vi vill öka den demokratiska styrningen av skolan – inte minska den. Och den som hävdar att marknadsstyrningen av skolan har varit till gagn för skolans kunskaps- och demokratiuppdrag är svaret skyldig, skriver Anna Ekström (S) och Margot Wallström (S).

ANNONS
|

Replik

Friskolor, 28/7

På Göteborgspostens debattsida angriper Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan, Socialdemokraternas skolpolitik för att ge utryck för en ”grund demokratisyn”. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Att vi socialdemokrater vill stoppa vinstjakten, förbjuda religiösa friskolor, införa offentlighetsprincipen i alla skolor och göra skolvalet mer transparent, rättvist och rättssäkert handlar om att vi vill öka den demokratiska styrningen av skolan – inte minska den, som Bergström påskiner.

Obegränsat vinstuttag

Sedan början av 1990-talet är Sverige det enda landet i världen som kombinerar en offentligt finansierad skolpeng med obegränsade möjligheter att ta ut vinst, ett löst kontrollerat skolval och en långt gången etableringsfrihet för enskilda aktörer.

ANNONS

Under samma tidsperiod har skolan präglats av sämre kunskaper, ökande segregation och framväxten av börsnoterade skolkoncerner som tränger undan idéburna initiativ. Vi har sett ett förytligande av skolans bildningsuppdrag i profilering och reklam samt ett tryck mot lärare och rektorer att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänar. Samtidigt har flera miljarder skattekronor lämnat skolan och gått till privata vinster – något som inte minst gjort Bergström själv till en mycket förmögen person.

Den som hävdar att denna marknadsstyrning har varit till gagn för skolans kunskaps- och demokratiuppdrag är svaret skyldig. Varför har det inte blivit bättre?

Skadligt för demokratin

Vi är av den fasta övertygelsen att det är skadligt för demokratin med en skola som, i stället för att hålla ihop samhället och överföra ett gemensamt bildnings- och kunskapsarv mellan generationer, separerar olika grupper från varandra och vittrar sönder det samhällsfundament som en gemensam bas av kunskaper och värden utgör. Tyvärr ser vi flera tecken på marknadsskolan gör just detta.

Därför vill vi genomföra flera förändringar av dagens marknadsstyrning av skolan. Det handlar om ett stopp för nya vinstdrivande skolor, ett nytt skolpengssystem som fördelar resurser efter behov och en gemensam antagning till alla skolor som säkerställer att elever kan välja skola – men att skolor aldrig kan välja elever. Därtill vill vi att fristående skolor, som all annan skattefinansierad verksamhet, ska omfattas av offentlighetsprincipen för att trygga medborgarnas rätt till insyn.

ANNONS

Imponerande arbete

Detta betyder inte på något sätt att Socialdemokraterna vill förbjuda friskolor. Tvärtom menar vi att friskolor som sätter elevernas kunskap och bildning i centrum har en given plats i den svenska skolan. På våra resor i landet imponeras vi ofta av det arbete som utförs av skickliga rektorer och lärare på både kommunala och fristående skolor. Att det arbetet skulle vara beroende av att fristående skolföretag använder skolans resurser till obegränsad vinstutdelning faller på sin egen orimlighet. Ohejdade vinster är inte en förutsättning för valfrihet.

Anna Ekström (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Margot Wallström (S)

utrikesminister

ANNONS