Axel Josefson (M), ordförande Göteborgsmoderaterna och Johnny Magnusson (M), ordförande Moderaterna Västra Götaland.
Axel Josefson (M), ordförande Göteborgsmoderaterna och Johnny Magnusson (M), ordförande Moderaterna Västra Götaland.

Demokraterna måste tala ur skägget

Demokraterna i Göteborg går till val på att stoppa Västlänken. Men de lämnar inga tydliga svar på hur det ska gå till, vad de vill ha i stället och, inte minst, hur skadestånden ska betalas. Det är oseriöst, skriver Axel Josefson (M) och Johnny Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Martin Wannholt och Demokraterna håller en hög svansföring i debatten kring Västlänken. Trots att planeringsarbetet med pendeltågstunneln startade 2001, beslutet om Västsvenska paketet togs 2009 och bygget inleddes i våras säger Wannholt att han vill stoppa tunneln från att byggas.

Men vad han inte säger är vad han vill i stället. I en intervju i GP öppnade Martin Wannholt för att kompromissa om Västlänken för att komma vidare i frågan, något han senare dementerat. Därefter har han sagt att han i stället vill bygga järnväg mellan Göteborg och Oslo för pengarna – något som dock inte löser problemen i centrala Göteborg.

ANNONS

Om Wannholt är beredd att kompromissa inställer ju sig frågan; Om vad? Och om han inte är beredd att kompromissa om Västlänken – vad är alternativet?

Kapacitetsbrist kräver lösning

Göteborgsregionen växer kraftigt och i dag är kapaciteten på Göteborgs centralstation fullbelagd i rusningstrafik. Ska man kunna öka antalet avgångar och bygga en järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats och sedan vidare till Jönköping behöver den kapacitetsbristen lösas.

Västlänken är den lösning som beslutades redan 2009 och som nu börjat byggas. Det finns andra lösningar rent tekniskt, men alla utredningar har visat att Västlänken är den bästa.

Vill Demokraterna framstå som ett seriöst politiskt parti och samtidigt vara emot Västlänken är det minsta väljarna kan begära att man presenterar ett eget alternativ. Man måste också visa hur man tänker sig genomföra det alternativet, och vad konsekvenserna i sådana fall blir.

Var tydlig

Eller så får man vara ärlig och säga att vare sig Västlänken eller någon annan pendeltågslösning ska byggas. Men då ska man också vara tydlig med konsekvenserna. Med en ökande befolkning i Göteborg och regionen kommer trafikproblemen i staden att accelerera kraftigt de kommande decennierna. Följden blir överfulla tåg och igenproppade vägar men också att tillväxten i Göteborg bromsas in när staden inte kan expandera.

ANNONS

Martin Wannholt har i kommunstyrelsen i Göteborg yrkat på att ”häva avtalen” kring Västlänken. Även här blir han svaret skyldig. Staden kan inte ensidigt häva avtalet utan måste komma överens med de andra avtalsparterna. Vad blir kostnaden av en sådan hävning eller överenskommelse?

I dag har Trafikverket lagt ner 5,9 miljarder kronor och upphandlat arbeten på cirka 13 miljarder kronor. Om avtalen hävs så att Västlänken inte byggs kommer de upphandlade entreprenörerna kräva skadestånd och avtalsparterna kompensation. En kostnad som i sin tur kommer att hamna ensidigt på kommunalskatten. Ersättning för nerlagt arbete tillsammans med skadeståndsanspråk kan innebära stora kostnader. Resultatet med Martin Wannholts politik kan alltså bli att staden får stå med mycket stora kostnader för Västlänken – men utan lösning på problemen med pendeltågskapaciteten. Var ska Martin Wannholt ta de pengarna?

Vi är för Västlänken och det Västsvenska paketet för att vi anser att det är den bästa lösningen på de trafikproblem som Göteborg står inför. Att bygga Västlänken är en nyckel för att utveckla såväl Göteborg som Göteborgsregionen.

Bättre läge än på länge

Samtidigt har Trafikverket meddelat att man kunnat hålla nere kostnaderna så till den grad att det är möjligt att bygga fyra spår vid stationerna vid Haga och Korsvägen, något som egentligen inte varit med i planeringen. Den rödgröna regeringen har också meddelat att man återför de pengar som Alliansregeringen ursprungligen lade på att bygga järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter och som Stefan Löfvens regering först ville ta bort.

ANNONS

Vi har alltså nu en situation där möjligheterna att lösa Göteborgs infrastrukturproblem är bättre än på länge. Ändå vill Martin Wannholt riva upp de möjligheterna. Han är till och med beredd att häva avtalen, med stora skadestånd som följd.

Återigen, frågan som måste besvaras är; Vad är i sådana fall Martin Wannholt och Demokraternas alternativ? Eller ska pendeltågsproblematiken i Göteborg lämnas utan lösning – med alla de förödande konsekvenser som det skulle ge? Och hur ska ersättningar och skadestånd i miljardklassen finansieras om man häver avtalen om Västlänken?

Axel Josefson (M)

ordförande Göteborgsmoderaterna

Johnny Magnusson (M)

ordförande Moderaterna Västra Götaland

ANNONS