Emmyly Bönfors (C), ordförande för Centerpartiet i Göteborg och kommunkandidat
Emmyly Bönfors (C), ordförande för Centerpartiet i Göteborg och kommunkandidat

Demokraterna i Göteborg är ett enfrågeparti

Vad har Västlänken att göra med att barnen i Tynnered snart saknar en lokal skola? Eller att trångboddheten i Biskopsgården närmast kan liknas med statarsamhället? Demokraterna är inget annat än ett enfrågeparti, skriver Emmyly Bönfors (C).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Demokraterna, 7/5 och 9/5

I Norra Biskopsgården är trångboddheten så omfattande den hotar hälsan hos barnen som bor där. Det är inte ovanligt med tio personer i en tvåa. I Tynnered lägger den lokala skolan ned på grund av bristande kvalitet. Göteborg har under en längre tid delats mitt itu och de styrande politikerna har passivt låtit det hända.

Två av de ansvariga för utvecklingen i Biskopsgården och Tynnered är den före detta socialdemokraten Jahja Zeqiraj (DEM) och tidigare miljöpartisten Henrik Munck (DEM). Trots sina partibyten till Demokraterna sitter de båda kvar som stadsdelsordföranden.

Tydligt enfrågeparti

Det är tydligt att de hamnat i ett enfrågeparti. Det dröjer inte många rader innan Martin Wannholts (DEM) replik skiftar ämne från ojämlikhet till Västlänken. Jag har respekt för att det är en viktig fråga. Men vad har en tågtunnel att göra med att barnen i Tynnered snart saknar en lokal skola? Eller att trångboddheten i Biskopsgården närmast kan liknas med statarsamhället?

ANNONS

Låt inte ett infrastrukturprojekt hindra debatten om alla de andra utmaningar Göteborg står inför. Göteborg behöver politiker som har en långsiktig plan. Politiker som vågar stå upp för sina beslut och inte ängsligt följer alla opinionsvindar. Det är nämligen det som verkar förena Demokraterna, vilket frågan om Västlänken är ett bevis för.

Låt oss titta lite närmare på hur Demokraterna och dess företrädare, som driver att Västlänken ska stoppas, har agerat när frågan kommit upp på bordet.

När Vägvalet motionerade om att Göteborg skulle ta bort trängselskatten och omförhandla det västsvenska paketet, gick Henrik Munck upp i fullmäktiges talarstol och försvarade både trängselskatt och Västlänk. ”Västsvenska paketet är en kompromiss som ett stort antal partier har valt att ställa sig bakom”, sade han. Därefter yrkade han avslag på Vägvalets förslag.

Detsamma gäller Jahja Zeqiraj. Nyligen var han med och antog de detaljplaner som behövs för att bygga Västlänken. Såhär i efterhand försöker han nu motivera sitt partibyte med att han inte har någon egen uppfattning i frågan. ”Jag litar på Martin”, sade han till GP i mars.

Men han har haft en tydlig åsikt. I själva verket var det inte länge sedan han gick till hårt angrepp och påstod att Martin Wannholt svartmålade tunneln. I GP skrev han att ”Västlänken är mycket viktig och central för att Göteborg skall kunna växa och samtidigt behålla sin attraktivitet och sina många kvaliteter”.

ANNONS

Inger inte förtroende

Både Munck och Zeqiraj har haft diametralt motsatta åsikter i en och samma fråga. Det är inte särskilt förtroendeingivande. Det gör det dessutom svårt för väljarna att veta hur Demokraterna kommer att agera i olika frågor.

Till skillnad från flera av Demokraternas toppkandidater har jag själv aldrig röstat för Västlänken. Däremot kommer jag inte be om ursäkt för att företrädare i mitt parti gjort det. De har till skillnad från Munck och Zeqiraj inte plötsligt förvandlats till vindflöjlar när det börjat storma kring frågan. Centerpartiet i Göteborg kommer heller inte att låta en planerad tågtunnel paralysera oss från de andra viktiga reformer staden behöver.

Försvarar ökade bilismen

Wannholt skriver i sin replik att Demokraterna går till val på att storsatsa på våra utsatta förorter. Det skarpaste förslaget är fler närpoliser i Göteborg. Vi delar den ambitionen, men vill uppmärksamma Demokraterna att det inte är en kommunal fråga. Polisen är statlig.

Partiet säger sig vilja värna den gröna staden och bygga ihop ett splittrat Göteborg. Men när det kommer till kritan försvarar partiet den ökande biltrafiken i Göteborg, vilket i praktiken omöjliggör den förtätning och stadsutveckling som behövs för att binda samman de utsatta med de mer välmående förorterna.

ANNONS

Vill på allvar ena Göteborg

Centerpartiet vill på allvar ena Göteborg genom att bygga blandat. Det behövs fler hyresrätter i Billdal, inte i Bergsjön. Fler bostads- och äganderätter behövs i områden som Gårdsten, Länsmansgården och Angered.

Utsatta områden behöver närpoliser, men trygghet skapas också av grön stadsutveckling med fler attraktiva stadskärnor med högre exploateringsgrad, fler restauranger, näringsverksamheter och arbetsplatser. Vi behöver sprida den modell som fungerat i Gamlestan till andra delar av staden. Dit har barnfamiljerna återvänt och tryggheten kraftigt ökat.

Och till skillnad från de rödgröna och flera av Demokraterna har vi inte varit med och styrt Göteborg. Vi är ett nytt kort i leken – vilket är precis vad Göteborg behöver efter 24 års rödgrönt styre.

Emmyly Bönfors (C)

ordförande för Centerpartiet i Göteborg och kommunkandidat

ANNONS