Demokraterna har en övertro på enkla lösningar

Vi i Miljöpartiet tycker att skolorna själva ska få bestämma på vilket sätt undervisningen ska bedrivas, skriver Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Skolans digitalisering, 27/10

Åse Victorin (D) och Jessica Blixt (D) framför kritik mot modern teknik i skolan och föreslår i stället ett antal ”enkelt genomförda förslag”, bland annat mobilfria skolor och att alla skolor ska ta fram en ”skärmpolicy”. Partiledaren Martin Wannholt har tidigare föreslagit att en av kommunens skolor skall införa ”traditionell undervisning” i stället för modern.

Skolan ska bestämma

Vi i Miljöpartiet tycker att skolorna själva ska få bestämma på vilket sätt undervisningen ska bedrivas. Som politiker ska vi visa tillit till professionens kompetens och ge dem möjlighet utveckla sin yrkesskicklighet, det är det bästa för eleverna i skolan.

ANNONS

Det finns studier som visar att digitala hjälpmedel gynnar inlärning, inte minst hos killar. Det finns samtidigt studier som visar att läsning i bok är överlägsen läsning på skärm. Andra studier pekar på att inlärning gynnas av den interaktiva miljö som en dator kan erbjuda. Forskningsfronten kommer hela tiden förändras. En sak kan vi vara helt säkra på, digitaliseringen har kommit för att stanna och samhället kommer i framtiden kräva mer IT-kompetens.

Läraren avgörande

Det viktiga som vi politiker ska göra är att skapa nära koppling mellan forskning och profession. I skolan är lärarens kompetens i att leda undervisningen avgörande. Där ingår att bestämma när och hur mobiler, läsplattor och datorer ska användas och när de ska uteslutas. Det är förstås önskvärt att politiker håller sig ajour med forskning, men politiken ska inte stå i vägen för lärarens arbete.

Debattörerna tar upp ett annat viktigt område, elevhälsan. Vi håller med debattörerna om att fysisk aktivitet i skolan är mycket viktigt. Långmosseskolan är ett av många exempel på en skola som har hittat sina bästa former för ett hälsofokus, med mycket fysisk aktivitet. På Kvibergsskolan etableras tio hälsofrämjande vanor tidigt. Det finns många goda exempel som behöver spridas, det ska vi göra genom inspiration, inte genom politiska påbud.

ANNONS

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd och ordförande för grundskolenämnden

ANNONS