En sådan höjning med skulle innebära att studenterna skulle behöva lägga 52 procent av sitt studiebidrag och studielån på bostadshyra. Ett vanligt hushåll som bor i en hyresrätt lägger cirka 27 procent av den disponibla inkomsten på hyra, enligt statistik från SCB, skriver debattörerna.
En sådan höjning med skulle innebära att studenterna skulle behöva lägga 52 procent av sitt studiebidrag och studielån på bostadshyra. Ett vanligt hushåll som bor i en hyresrätt lägger cirka 27 procent av den disponibla inkomsten på hyra, enligt statistik från SCB, skriver debattörerna.

De stora hyreshöjningarna slår undan benen för studenterna

Studentkårerna i Göteborg har tidigare uttryckt oro kring stora hyreshöjningar som påverkar studenternas redan pressade ekonomi. Det är mer regel än undantag att hyrorna ökat oproportionerligt med studenternas disponibla inkomst. När fastighetsbolagen nu vill höja hyrorna ännu mer måste vi lyfta problematiken igen, skriver fyra företrädare för studentkårer.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Varje år gör Stiftelsen Göteborgs studentbostäder (SGS) hyresjusteringar för sina fastigheter och efter flera långa förhandlingar med Hyresgästföreningen beslutades i maj en hyreshöjning med 4.6 procent för året 2023. För 2024 föreslås en chockhöjning på 9,1 procent, den största höjningen på fyra år vilket drabbar de 8000 studenter som bor i bostäder som SGS tillhandahåller.

Även Framtidskoncernen, som omfattas av Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, förespråkar en höjning på 6,95 procent samt att över en treårsperiod höja hyrorna ytterligare enligt en fastslagen procentsats om 5,1 procent för 2024, 4,6 procent för 2025 samt 4,1 procent för 2026. SGS yrkande på 9,1 procent är samma procentenhet som studiemedlet kommer att höjas med vid årsskiftet vilket betyder att ökningen av studiemedlet som är baserat på prisbasbeloppet, den allmänna prisutvecklingen och konsumentprisindex i Sverige, endast kommer att gå till hyra.

ANNONS

I värsta fall kan det även bidra till att studenter måste tacka nej till sin utbildning eller avsluta sina studier

En sådan höjning skulle innebära att studenterna skulle behöva lägga 52 procent av sitt studiebidrag och studielån på bostadshyra. Ett vanligt hushåll som bor i en hyresrätt lägger cirka 27 procent av den disponibla inkomsten på hyra, enligt statistik från SCB.

En markant hyreshöjning kommer att leda till att studenter i Göteborg blir ännu mer ekonomiskt utsatta. I värsta fall kan det även bidra till att studenter måste tacka nej till sin utbildning eller avsluta sina studier. En undersökning från Studentbostadsföretagen, i samarbete med Ungdomsbarometern, har visat att över 1 av 4 tilltänkta studenter väljer bort Göteborg som studiestad just på grund av att det inte finns boenden.

Retroaktiv chockhöjning

Utöver själva hyreshöjningarna drabbas studenterna hårt av sena beslut och retroaktivt höjda hyror. De senaste åren har hyresförhandlingar i många fall strandat. När förhandlingarna drar ut på tiden ökar dessutom risken för att retroaktiva hyror. De två senaste åren har SGS meddelat den slutgiltiga hyreshöjningen i maj, en månad då studenter endast får halva studiebidraget och studielånet. Därför vill vi på studentkårerna i Göteborg avslutningsvis uppmana bostadsbolagen att förhandla med hyresgästföreningen för att försöka lösa höjningar utan att det går till högre instanser eller att studenter får en retroaktiv chockhöjning.

Klara Johansson, kårordförande studentkåren på Handelshögskolan i Göteborg

ANNONS

Ella Olausson, vice kårordförande Göta studentkår

Miriam Ståhlgren, kårordförande för Konstkåren

Oscar Bresin, kårordförande Sahlgrenska Akademins Studentkår

ANNONS