Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi förstår mycket väl att livet här ter sig mycket bättre än på många andra ställen i världen. Vi har ett väl utbyggt välfärdssamhälle mycket tack vare tidigare generationers slit. Men att få det ekonomiskt bättre och tryggare är idag inte ett asylskäl. Är det det man söker så är man en ekonomisk migrant och inte en flykting, skriver debattören. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Vi förstår mycket väl att livet här ter sig mycket bättre än på många andra ställen i världen. Vi har ett väl utbyggt välfärdssamhälle mycket tack vare tidigare generationers slit. Men att få det ekonomiskt bättre och tryggare är idag inte ett asylskäl. Är det det man söker så är man en ekonomisk migrant och inte en flykting, skriver debattören. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

De rödgrönas förslag om att anställa ensamkommande dåraktigt

De rödgröna i Göteborg är fulla av idéer för hur man ska kunna underlätta för att tusentals vuxna män utan skyddsskäl och med oklar identitet, ska få stanna i landet. De är nu till och med beredda att åsidosätta kommunallagen och dess likabehandlingsprincip genom förslaget anställa ensamkommande som riskerar utvisning, skriver Jörgen Fogelklou, kommunalråd (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I en text i GP föreslår Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg att staden ska anställa de ensamkommande som riskerar utvisning när gymnasielagens tidsfrist löper ut. I en normal värld annonseras lediga tjänster ut, därefter kan intresserade söka jobben varvid arbetsgivaren anställer utifrån kvalifikationer och lämplighet. Inte genom att utlysa en amnesti för främst vuxna afghaner. Staden har idag redan en hög och stigande arbetslöshet. En arbetslöshet som först och främst drabbat våra svenska ungdomar och i synnerhet invandrare med asylskäl. De som faktiskt har rätt att stanna i Sverige och som inget hellre vill än att börja kunna försörja sig själva.

Redan erbjudits chanser

Dessa partier ägnar sig återigen till att försöka få till en amnesti åt en grupp som redan erbjudits extra chanser att stanna här via den så kallade gymnasielagen. En lag som lagrådet ansåg oacceptabel. En lag som hela tiden har syftat till att bli ett slags amnesti för vuxna män som inte har rätt att stanna i Sverige. Denna grupp, främst från Afghanistan har redan fått en gräddfil, som ingen annan grupp åtnjutit. De har inte längre tillstånd att uppehålla sig i Sverige och ska enligt lag också lämna landet.

Vi förstår mycket väl att livet här ter sig mycket bättre än på många andra ställen i världen. Vi har ett väl utbyggt välfärdssamhälle mycket tack vare tidigare generationers slit. Men att få det ekonomiskt bättre och tryggare är idag inte ett asylskäl. Är det det man söker så är man en ekonomisk migrant och inte en flykting.

Även om de vinster som de rödgröna fantasifullt pekar på vore verklighetsförankrade, så vore det principiellt fel på alla plan med en amnesti.

Sverigedemokraterna föreslog redan 2019 att den peng Göteborgs kommun får av staten för asylsökande ensamkommande skulle användas till att hjälpa till med en human och frivillig återvandring för denna grupp. En ordnad sådan med hjälp med återetablering. Återvandring är idag en myndighetsutövning som ålagts Migrationsverket. Här måste kommunen nu gå in och stötta mer aktivt.

Allt sedan 2015 har vi Sverigedemokrater föreslagit att Göteborg återupptar arbetet med återvandring. Ett arbete som kommunen åtog sig fram tills 2009. Det är nu allt viktigare att staden återigen kommer igång med detta viktiga arbete.

Måste lämna landet

I en tid av extrem osäkerhet och ekonomisk kris är det orimligt att slå knut på rättssystemet för att gynna en grupp som redan fått så många undantag. Även om de vinster som de rödgröna fantasifullt pekar på vore verklighetsförankrade, så vore det principiellt fel på alla plan med en amnesti.

De som klarat de uppställda kraven på utbildning och arbete kommer fortfarande att få stanna i Göteborg och Sverige, som planerat.

De som däremot inte uppfyller kraven måste nu lämna landet och bygga sin framtid någon annanstans, precis vad som sagts från början.

Jörgen Fogelklou, gruppledare och Kommunalråd SD Göteborg