Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Därför stöttar vi EU:s sociala pelare

Vi ser ingen motsättning mellan att ge vårt stöd till EU:s sociala pelare och att stå upp för den svenska modellen. Båda garanterar att människan sätts före marknaden, skriver Marie Nilsson, IF Metall.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Marie Nilsson,</strong>förbundsordförande IF Metall
Marie Nilsson,förbundsordförande IF Metall

Klyftorna har ökat i Europa. Finanskrisen slog hårt mot industrin och IF Metalls medlemmar tvingades ta ansvar. Krisåren lämnade efter sig försämrade sociala skyddsnät, försvagade fackliga rättigheter och en ungdomsgeneration där många aldrig fått möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Ministerrådets undertecknande av EU:s sociala pelare, som sker på det sociala toppmötet i Göteborg, är en viktig utgångspunkt för en diskussion om hur vi skapar ett rättvisare Europa.

Rättvis global handel

EU-länderna äger själva rätten att besluta om frågor som rör sociala trygghetssystem, minimilöner med mera. Så bör det förbli. Däremot har EU rätt att stödja och komplettera medlemsländerna i frågor som rör arbetsvillkor, social trygghet samt arbetstagares hälsa och säkerhet. Det är viktigt för människor som lever och arbetar i Europa och för den ekonomiska utvecklingen. Social hållbarhet är även en förutsättning för fri och rättvis global handel.

ANNONS

Sverige och svensk industri kan knappast överskatta betydelsen av EU:s inre marknad. Nära 75 procent av svensk export går dit och närmare 80 procent av alla utländska investeringar i Sverige kommer från EU-länder. Sverige är beroende av exportindustrin, som i sin tur är beroende av en välfungerande inre marknad.

Men en inre marknad utesluter inte ett socialt ansvarstagande. Tvärtom. Om EU ska komma till rätta med sitt legitimitetsproblem behöver unionen ta ett par rejäla kliv i riktning mot att likställa de sociala och fackliga rättigheterna med de ekonomiska.

Ser ingen motsättning

Ett av problemen, eller hoten om man så vill, som brukar lyftas när den sociala pelaren diskuteras är frågan om en europeisk minimilön.

IF Metall anser att lönebildningen tillhör den nationella kompetensen och ska hanteras av arbetsmarknadens parter. Däremot uppfattar vi inte principerna som lagts fram i den sociala pelaren som ett hot. De bygger på frivillighet. Syftet är att säkra att det finns system som tryggar en skälig levnadsstandard, inte att tvinga alla EU-länder att införa lagstadgade minimilöner. Vi ser därför ingen motsättning mellan att ge vårt stöd till den sociala pelaren och att stå upp för den svenska modellen.

Det handlar inte om att förlägga makten till Bryssel eller om att alla länder ska stöpas i samma form. Det handlar om att ge de sociala rättigheterna en högre status och en mer framträdande plats på EU:s dagordning. Och att på så sätt sätta människor framför marknaden.

ANNONS

Marie Nilsson

förbundsordförande IF Metall

ANNONS