Enligt Svenskt näringsliv har nästan vart femte företag drabbats negativt av coronaviruset. Det är enorma belopp som riskerar att utebli för tusentals företagare runt om i Europa och det är ingen hemlighet att småföretagare drabbas hårdast, skriver debattören.
Enligt Svenskt näringsliv har nästan vart femte företag drabbats negativt av coronaviruset. Det är enorma belopp som riskerar att utebli för tusentals företagare runt om i Europa och det är ingen hemlighet att småföretagare drabbas hårdast, skriver debattören. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Därför måste EU backa småföretagen under Coronakrisen

Det finns många skäl till oro i Coronaepidemins kölvatten. Förutom att vi måste ta till alla tillgängliga åtgärder för att begränsa smittan och ge alla drabbade rätt vård, så måste vi också motarbeta de stora ekonomiska effekter som hotar runt hörnet, skriver EU-parlamentarikern Fredrik Federley (C).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den allvarliga hälsomässiga och ekonomiska krisen i ljuset av Coronavirusets snabba spridning skapar många orosmoln. Ett läge som verkar bli allt allvarligare och med fler dödsfall. Vi behöver ta coronaviruset på allvar och både Sverige och EU måste ta till alla tillgängliga åtgärder för att begränsa smittan och ge alla drabbade rätt vård. Förutom det direkta hotet som smittan orsaker finns det även ekonomiska effekter som vi måste motarbeta. Därför är det viktigt att EU backar småföretagen under krisen.

Länder som Grekland, Cypern och Italien har redan stora problem med en ekonomi i obalans, samtidigt som viktiga sektorer får svårt att klara sig. Enbart den europeiska turistnäringen tappar redan nu enligt uppgifter från EU-kommissionen 10 miljarder kronor per månad. Enligt Svenskt näringsliv har nästan vart femte företag drabbats negativt av coronaviruset. Det är enorma belopp som riskerar att utebli för tusentals företagare runt om i Europa och det är ingen hemlighet att småföretagare drabbas hårdast.

ANNONS

Våga stötta småföretagen

I takt med att antalet COVID-smittade stiger i land efter land prövas nu EU-samarbetet på riktigt. I slutet av februari sa EU-kommissionens vice ordförande Vladis Dombrovskis att man kommer vara flexibel vad gäller medlemsländernas stödåtgärder för små och medelstora företag, något som i vanliga fall anses rubba den inre marknadens konkurrensneutralitet. Under dagen upprepade kommissionens ordförande Ursula Von Der Leyen det budskapet. Om ett medlemsland avser att ge stöd till företag måste det enligt kommissionen meddelas och godkännas från fall-till-fall. Med det här i åtanke så är det viktigt att EU:s ledare tillsammans med medlemsländerna vågar stötta den europeiska ekonomins ryggrad, småföretagen.

En ökad globalisering och frihandel har öppnat upp marknader som tidigare varit stängda och ökat möjligheten för företag att etablera sig och växa. Men en ökad globalisering har även gjort värdekedjorna allt mer komplexa vilket gör det svårare för små- och medelstora företag att förutspå hur deras verksamheter drabbas av plötsliga kriser.

I tider som dessa är det frestande för många länder att stänga sina ekonomier, upphöra med att exportera viktiga varor såsom mediciner och livsmedel för att försäkra dom egna behoven.

Transportsektorn och tillverkningssektorn är sektorer som får det svårt att klara sig när rederier slutar transportera varor och godshamnar stänger viktiga handelsrutter. I tider som dessa är det frestande för många länder att stänga sina ekonomier, upphöra med att exportera viktiga varor såsom mediciner och livsmedel för att försäkra dom egna behoven. En sådan utveckling riskerar EU-samarbetet, den inre marknaden, länders ekonomier och även den europeiska folkhälsan.

ANNONS

9 av 10 företag inom Europa är småföretag med mindre än tio anställda. Endast 0,2 procent av företagen har fler än 250 anställda. Småföretag har ofta svårare att få finansiell backning av banker och finansiella institutioner. Det är därför extra viktigt att stödåtgärder på europeisk nivå snabbt blir verklighet. Annars riskerar vi att hamna i ett läge med ökad skuldsättning och uteblivna betalningar. I förlängningen leder det här till en varselvåg och konkurshot som kommer svepa in över småföretagen.

Särskilda krislån kan behövas

Både fackliga och näringslivsorganisationer går nu ut i land efter land och ber regeringar om effektiva åtgärder för att undvika en allvarlig stagnation. Den svenska regeringen bär ett stort ansvar i att fortsatt vara öppen mot omvärlden, och analysera behovet av utökade låneramar och kapitaltillskott. På kort sikt kan särskilda krislån behövas och myndigheter och finansiella institutioner behöver iaktta flexibilitet vad gäller undantag för stödåtgärder. Reformer som korttidsarbete bör särskilt prioriteras genom hela EU för att undvika skenande kostnader och långtgående ekonomisk belastning.

I denna omfattande kris kommer det bli kostsamt om EU och Europas regeringar vaknar upp för sent. Det är därför viktigt att den svenska regeringen tillsammans med EU:s ledare väljer öppenhet före protektionism och att man tidigt tillsätter åtgärder för att backa Europas småföretag.

ANNONS

Fredrick Federley (C) Europaparlamentariker

ANNONS