Därför behövs ett förbud mot religiösa friskolor

Sverige ska ha en jämlik skola baserad på kunskap, bildning och demokratiska värderingar. Föräldrar och elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet – inget annat. Därför går vi till val på att förbjuda religiösa friskolor, skriver Anna Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|
 
    <strong>Anna Johansson </strong>(S),ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och riksdagsledamot
Anna Johansson (S),ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och riksdagsledamot

Replik

Religiösa friskolor, 19/3

Lars Adaktusson (KD) försöker på GP Debatt få det att framstå som att vi Socialdemokrater på något sätt skulle ifrågasätta religionsfriheten. Men jag har svårt för att förstå kritiken om att ett förbud mot religiösa friskolor skulle gå till angrepp mot religionen. Frågan handlar inte om rätten till tro eller inte, det handlar om att skolan ska vara en plats fri från religiösa inslag. För mig är religion och tro något positivt. Men den ska bäras av individer och samfund, inte av skolan. Oavsett vilken religion vi pratar om.

Adaktusson väljer i stället att ställa religioner mot varandra, på ett högst motbjudande sätt. Han menar att Socialdemokraterna med detta vallöfte ger en kollektiv bestraffning som bara drabbar de kristna friskolorna för något de inte gjort. Jag som socialdemokrat vägrar att ställa religioner mot varandra, och jag ser ett problem med religiösa inslag i skolor oavsett om de är kristna eller muslimska. Som socialdemokrat kan jag aldrig tillåta att elever utsätts för religiös påverkan i skolan.

ANNONS

Skolan ska vara en jämlik mötesplats där man varken har religiösa, sociala eller ekonomiska profiler. Redan i dag är det förbjudet att ha religiösa inslag i undervisningen och i alla skolor utom de konfessionella är det dessutom förbjudet med religiösa inslag under andra delar av skoldagen. Nu vill vi ta bort det här undantaget som ger religiösa friskolor rätt att exempelvis på frivillig grund ha morgonbön innan lektionerna börjar.

Spär på segregationen

I ett demokratiskt samhälle är en grundläggande utgångspunkt att elever med olika bakgrund möts, lär sig tillsammans och får möjlighet att bli kompisar. Religiösa friskolor spär på segregationen, och det kan vi aldrig acceptera.

Grundproblemet är att elever utsätts för religiös påverkan i skolan. Därför går vi till val på att förbjuda religiösa friskolor.

Anna Johansson (S)

ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och riksdagsledamot

ANNONS