Dags pröva något nytt för miljön

Liberalerna vill få fart på klimatomställningen genom att använda marknadskrafternas fulla potential och se till att EU blir mer offensivt på miljöområdet. Vi lovar åstadkomma mer för miljön än vad MP lyckats med under sina år vid makten, skriver Mats Persson (L) och Axel Darvik (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Miljöpolitik, 21/8

Omställningen till det hållbara samhället går för långsamt, särskilt om man mäter utsläppen utifrån vad vi konsumerar.

Av Sveriges 16 miljömål som finns så ser vi i dagsläget bara ut att klara två av dessa till 2020, det är säker strålmiljö och skyddande ozonskikt. Inte heller i Göteborg kommer kommunen nå de lokala miljömålen enligt Miljöförvaltningen. Det är allvarligt.

De partier som dominerat miljöfrågorna i Sverige hittills har antingen varit mot marknadsekonomi, varit negativt inställda till EU eller kritiska till en kraftfull reformering av jordbruket. Här skiljer Liberalerna ut sig eftersom vi är beredda att agera för att klara miljö- och klimatutmaningarna och ställa om till ett hållbart samhälle med hjälp av marknadskrafterna.

ANNONS

Enkelt uttryckt så kommer du som anstränger dig och försöker leva miljövänligt att tjäna på Liberalernas politik. Om du kan tänka dig att cykla eller åka kollektivt till jobbet några dagar i veckan, återvinna ditt avfall och tänka miljövänligt när du renoverar huset så kommer vi se till att du får mer över till nöjen, restaurangbesök och upplevelser.

Det finns en otrolig kraft i ekonomiska styrmedel över tid, eftersom vi som konsumenter gradvis kan förändra vårt beteende. Samtidigt blir det en tydlig signal till företagen att satsa på ny miljövänlig teknik. Men det krävs att politiker, inte minst i EU, ger de ekonomiska spelreglerna för att företagen ska våga satsa.

Vi kan nå ett långsiktigt hållbart samhälle snabbare än vad många vågat hoppats och samtidigt höja vårt välstånd. Några av våra förslag är:

• Sänkt skatt på arbete och miljövänlig konsumtion men högre skatt på miljöskadlig konsumtion.

• Miljöskatter på lokal, nationell och EU-nivå.

• Stopp för miljöskadliga subventioner till jordbruket.

• Utfasning av fossila bränslen till transporter och uppvärmning.

• Investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur i stället för 100 miljarder på certifikat för att stänga kärnkraften.

Miljö och högre välstånd kan med en liberal ekonomisk politik gå hand i hand. De partier som tidigare dominerat i miljöfrågorna har inte lyckats leverera de resultat som Jorden behöver. Liberalerna söker nu i valet förtroende för en modern miljöpolitik för 2020-talet.

ANNONS

Mats Persson (L)

ekonomisk-politisk talesperson

Axel Darvik (L)

andre vice ordförande miljö- och klimatnämnden Göteborg

ANNONS