Eva Flyborg (L), f d riksdagsledamot, kandidat till kommunfullmäktige Göteborg
Eva Flyborg (L), f d riksdagsledamot, kandidat till kommunfullmäktige Göteborg

Dags överge skyttegravarna – slopa stationen i Haga

Trätan om Västlänken lägger en förlamande hand över staden. Det har vi inte råd med. Jag föreslår därför att vi tar ett omtag för att komma framåt. Vi går vidare med Västlänken, men tar bort stationen i Haga, skriver Eva Flyborg (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

|

Allt för många göteborgare känner ett stort avstånd till politiken och frustration över hur Göteborg utvecklas. Många känner att man inte blir lyssnad på, inte minst när det gäller stadens utveckling eller hur politiken har hanterat Västlänken och de folkomröstningar som omgett projektet. Delaktighet, att få säga vår mening, har alltid varit viktigt för oss göteborgare, vilket gör det demokratiska underskottet än värre.

Trätan om Västlänken lägger en förlamande hand över staden. Det har vi inte råd med. Ja-sidans experter talar om att det inte går att ändra något i projektet, allt är för sent. Och skulle man ändå göra det så blir det mycket dyrt. Nej-sidan menar att det visst går att ändra om, att säga upp avtalet och det i vilket fall blir billigare än att gräva upp halva stan till ingen nytta. Skyttegravarna är grävda och ingen vill titta upp.

På nyheterna på radion i veckan kunde vi höra hur bristen på neutral information om Västlänken är ett demokratiskt problem. Jag delar den åsikten. Men vi måste hitta ett sätt att läka dessa sår, att komma framåt. Göteborg står inför så omfattande utmaningar framöver att vi helt enkelt inte har vare sig tid eller råd att fortsätta denna träta.

Därför vill jag föreslå en kompromiss, ett nytt förslag. Statliga infrastruktursatsningar i Göteborgsregionen är bra. Bra för företagen, bra för kommunikationerna och jobben. Men projektet är gammalt, Riksrevisionen har kommit med förödande kritik, mycket har förändrats under åren och vissa saker bör omprövas. Att kasta pengar i sjön till ingen nytta, det vill ingen.

Jag föreslår därför ett omtag för att komma framåt. Vi går vidare med Västlänken, men tar bort stationen i Haga och går direkt från Centralen till Korsvägen via Heden. Haga station är en solitär, en bra bit ifrån kollektivtrafikens knutpunkter, varav en del inte ens fanns med när Västlänken började diskuteras. En sådan kompromiss gör att ingen sida får helt som den vill, men båda får igenom sina viktiga delar. Den stora vinsten är att staden förnyas, inte grävs upp på samma sätt som nu planeras. Vinner, det gör vi allihop.

Inte råd med ställningskrig

Det är dags att överge skyttegravarna, kavla upp ärmarna och se framåt. Göteborg har inte råd att fastna i detta ställningskrig, vi måste hitta ett sätt att läka såren och gå vidare om vi vill se staden utvecklas positivt. Men det kräver ett visst mått av mod och att prestigen läggs bort, från båda sidor. De partier och politiker som vill vara med och styra i Göteborg efter valet måste vara beredda på en del omtag och att ta ett ansvar. Det är Göteborg värt.

Eva Flyborg (L)

f d riksdagsledamot, kandidat till kommunfullmäktige Göteborg