Dags att ta nästa steg tio år efter omregleringen

Apotekens tre grunduppdrag måste alla reformeras och utvecklas för att apotekens kompetens och tillgänglighet i större utsträckning ska kunna tillvaratas, skriver bland andra Anders Torell, Sveriges Apoteksförening.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det är nu i dagarna tio år sedan apoteksmarknaden öppnades upp för privata aktörer att starta apotek. Målen med omregleringen av marknaden var framförallt att öka tillgängligheten till läkemedel. Även servicen skulle bli bättre och priserna pressas, samtidigt skulle kompetensen och säkerheten i apotekens bidrag till läkemedelsanvändningen behållas. Apoteksbranschen har uppfyllt de mål som politiken satte upp, utan att det har kostat samhället ett öre mer. När vi nu blickar tio år framåt så ser vi ett behov av att utvidga samhällets fokus till att även omfatta patientens läkemedelsbehandling.

Idag har apoteken tre grunduppdrag. Vi anser att alla dessa behöver reformeras och utvecklas för att apotekens kompetens och tillgänglighet i större utsträckning ska kunna tillvaratas och avlasta resten av hälso- och sjukvården.

ANNONS

Det första grunduppdraget är att säkerställa tillgången till förordnande av läkemedel och varor. Det starkaste skälet till omregleringen var att öka tillgängligheten till läkemedel. Idag har vi 53 procent fler apotek än 2009 och öppettiderna har ökat med 11 timmar i veckan. De allra flesta apotek erbjuder e-handel med snabba leveranser över hela landet. Ibland möts vi av påståenden om att det visserligen finns fler apotek, men att det inte finns läkemedel på apotek längre. Det är en myt. 95 procent av alla läkemedel finns tillgängliga på apotek när kunden kommer in. Så var det före omregleringen och så är det även i dag.

Problemet med restnoterade läkemedel är ett globalt problem som får effekter i hela Europa. Ska apoteken bibehålla den höga tillgängligheten så måste informationen om ett läkemedel finns tillgängligt eller inte vara synligt redan när läkaren utfärdar recept.

Apoteken arbetar dagligen med att utveckla och bibehålla den höga tillgängligheten av läkemedel. Dagens tillgänglighetsproblem är inte apotekens lager utan att läkemedel tar slut hos tillverkarna, så kallade restnoteringar. Enligt Läkemedelsverket närmar det sig ett tusental läkemedel som apoteken inte kan få tag på under året. Problemet med restnoterade läkemedel är ett globalt problem som får effekter i hela Europa. Ska apoteken bibehålla den höga tillgängligheten så måste informationen om att ett läkemedel finns tillgängligt eller inte vara synligt redan när läkaren utfärdar recept. Apoteken tillsammans med myndigheter, läkemedelsindustrin och regioner måste fortsätta arbetet för att snabbt sprida information om när ett läkemedel blir restnoterat och om det finns alternativ eller inte. Dessutom måste läkemedelsindustrin bli bättre på att säkerställa att läkemedel som marknadsförs i Sverige även finns tillgängliga för svenska patienter.

ANNONS

Apotekens uppdrag sträcker sig idag endast till att se till att rätt person får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och att personen då vet hur läkemedlet ska tas. Men apotekens kompetens sträcker sig längre än så.

Apotekens andra grunduppdrag handlar om att ge individuellt anpassad information och råd om läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning är ett stort men dolt problem som medför kostnader för samhället och onödigt lidande för den enskilde. Apotekens uppdrag sträcker sig idag endast till att se till att rätt person får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och att personen då vet hur läkemedlet ska tas. Men apotekens kompetens sträcker sig längre än så och är en outnyttjad resurs.

I Sverige finns fler apotek än vårdcentraler och apoteken träffar patienterna betydligt oftare än vad både läkare och annan sjukvårdspersonal gör. Detta borde samhället utnyttja i större grad. De tjänster och samarbeten som apoteken nu utvecklar för att förbättra läkemedelsbehandlingen bör ersättas fullt ut. Apotekens personal är den del av hälso- och sjukvården som har störst kompetens om läkemedel och dessutom kunskap om när det är läge att uppsöka andra delar av vården. Fler kommuner och regioner skulle tjäna på att i större utsträckning inleda samarbeten med apotek och utnyttja apotekens kompetens för att stödja och avlasta primärvården.

Vi är övertygade om att apotek som funktion har en viktig roll i framtiden. Vi blir både fler och äldre samtidigt som allt fler sjukdomar idag är behandlingsbara med läkemedel.

Apotekens tredje grunduppdrag är att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel till billigare generika. Apoteken tvingas idag att lägga för mycket tid på att förklara och administrera generikasystemet än att säkerställa korrekt läkemedelsanvändning. Vi anser därför att det är hög tid att se över generikasystemet. Både samhället och patienterna skulle vinna på att förlänga de korta utbytesperioderna.

ANNONS

Konkurrensen mellan apoteken är stenhård men leder också till utveckling av nya erbjudanden, bättre service och nya tjänster. Vi är övertygade om att apotek som funktion har en viktig roll i framtiden. Vi blir både fler och äldre samtidigt som allt fler sjukdomar idag är behandlingsbara med läkemedel. Det innebär att egenvården blir en viktigare del av hälso- och sjukvården. Nya digitala och individuella lösningar medför ändamålsenliga behandlingar för individen. För att utveckla apotekens roll i framtiden krävs bra ekonomiska förutsättningar och lagar och regler som uppmuntrar innovationer och inte låser fast branschen i gamla strukturer.

Anders Torell

ordförande Sveriges Apoteksförening och vd Kronans Apotek

Ann Carlsson

vd Apoteket AB

Karl Eckerdal

vd LloydsApotek

Gustav Hasselgren

vd Apohem

Sara Mohammar

vd Apoteksgruppen

Johan Möller

vd Apoex

Anders Nyberg

vd Apotek Hjärtat

Lana Obaid

ordförande SOAF

Pär Svärdson

vd Apotea

Björn Thorngren

vd Meds Apotek

Johan Wallér

vd Sveriges Apoteksförening

ANNONS