Anders Hermansson, näringspolitisk chef Svensk Sjöfart.
Anders Hermansson, näringspolitisk chef Svensk Sjöfart.

Dags att ta nästa steg för en starkare svensk sjöfart

Efter 20 förlorade år har de senaste svenska regeringarna lagt grunden för en svensk sjöfartspolitik. Nu är tid att gå vidare och bygga Sverige starkare och skapa fler jobb, skriver Anders Hermansson, Svensk Sjöfart.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Ett tydligt resultat av denna sjöfartspolitik är den senaste tidens inflaggningar av fartyg till Sverige. Att fortsätta att utveckla sjöfartspolitiken är emellertid en central åtgärd för en ny regering.

Med Europas längsta kust och ett geografiskt läge i utkanten av centrala marknader är Sverige i praktiken en ö och helt beroende av sjöfart för transporter. Lägg därtill att vi är ett av världens mest export- och importberoende länder. Att det finns en svensk handelsflotta värd namnet är under dessa förutsättningar avgörande, inte minst för att tillförsäkra kunskap och förmåga att få våra svenska produkter till och från marknaden.

Utan en handelsflotta i fredstid är det naivt att tro att vi kommer att kunna tillförsäkra oss kritiska fartygsresurser om omvärldsläget förändras.

I en tid med ökande spänningar i världen är det dessutom helt avgörande att Sverige har en egen handelsflotta. Utan en handelsflotta i fredstid är det naivt att tro att vi kommer att kunna tillförsäkra oss kritiska fartygsresurser om omvärldsläget förändras.

ANNONS

Sjöfarten är dessutom en näring i sig som bidrar med ca 100 000 arbetstillfällen nationellt och till ett positivt handelsnetto för Sverige. Runt klustret finns dessutom utbildning, innovation, finansiering, försäkring, tillverkningsindustri och tjänsteproduktion som alla gemensamt bidrar till svenska jobb, tillväxt och till byggandet av den svenska välfärden. Vikten av en sjöfartsnäring har flertalet EU-länder greppat sedan länge och sjöfartsnäringarna utgör idag viktiga delar i dessa länders näringsliv.

Svenska rederier ligger i den absoluta framkanten vad gäller klimat- och miljöarbetet; detta har till och med OECD konstaterat.

Svenska rederier ligger därutöver i den absoluta framkanten vad gäller klimat- och miljöarbetet; detta har till och med OECD konstaterat. Att vi i Sverige har aktörer som är villiga att investera, bidra till innovationer och visa vägen för en omställning är en absolut förutsättning för att nå klimatmålen både nationellt och globalt.

Nationellt har vi i Sverige genom strategiska åtgärder både från regeringen och svenska myndigheter lagt grunden för en svensk sjöfartspolitik. Med utgångspunkt från genomförda satsningar finns förutsättningar att ytterligare utveckla svensk sjöfartsnäring under svensk flagg. Svensk Sjöfarts uppmaning till den nya regeringen är därför att fortsätta det arbete som påbörjats och fyra åtgärder är nu särskilt angelägna:

Med dessa förslag bygger vi Sverige starkare, skapar jobb samtidigt som vi rustar Sverige för en förändrad omvärld.

1. Utveckla det svenska tonnageskattesystemet så att även mindre fartyg och fartyg som trafikerar vår långa kust inkluderas, något våra grannländer gör idag. En sådan utveckling bidrar både till fler fartyg och mer sjöfart, vilket är bra inte minst för att åstadkomma ett mer hållbart nationellt transportsystem.

ANNONS

2. Säkerställ konkurrenskraftiga förutsättningar för både traditionell sjöfart och nya typer av sjöfart som tillhandahåller olika servicetjänster som kabelläggning, mätning och stödtjänster. Det är exempelvis inte rimligt att vi i Sverige diskriminerar fartyg under svensk flagg från att kunna konkurrera med andra länders flaggor om att tillhandahålla tjänster i Sverige.

3. Se över kostnaderna för att registrera fartyg till Sverige. Kostnaderna för att flagga in ett fartyg till Sverige är bland de högsta i Europa, vilket leder till färre fartyg under svensk flagg och därmed att Sverige tappar intäkter från bland annat tonnageskattesystemet. Nuvarande system innebär dessutom att mer miljövänliga fartyg belastas med högre kostnader vid registrering än fartyg som inte investerar i miljöteknik.

4. Säkerställ ett långsiktigt och kontinuerligt näringspolitiskt arbete genom ett nationellt sjöfartsråd med uppgiften att löpande bidra med konstruktiva förslag för att minska administrativa bördor, konkurrenskraft och att säkerställa att svensk sjöfart kan bibehålla och fortsätta utveckla sin position som världsledande inom miljö- och säkerhetsområdet.

Genom ovanstående åtgärder bygger vi vidare på den grund för en nationell sjöfartspolitik som äntligen kommit på plats, bygger Sverige starkare, skapar jobb, hållbar tillväxt, samtidigt som vi rustar Sverige för en förändrad omvärld.

ANNONS

Anders Hermansson

näringspolitisk chef Svensk Sjöfart

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS