Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Dags att nyktra till i den ideologiska dimman

Den vänsterideologiska låsningen vid vinster överordnas allt. Däribland valfrihet och fakta. Den som på allvar tror att svensk skola skulle må bättre av att vridas tillbaka 25 år i tiden kan möjligtvis köpa er debattartikel, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Ulla Hamilton</strong>
    <br> vd Friskolornas riksförbund
   </br>
Ulla Hamilton
vd Friskolornas riksförbund

Replik

Friskolorna, 18/12

Daniel Suhonen med flera är helt förblindade i sin jakt på friskolor och ser inte de verkliga problemen i skolan. Ett av de riktigt allvarliga problemen är att var tredje grabb lämnade den kommunala grundskolan utan fullständiga betyg i våras. Det nämner inte Suhonen med ett ord. Skolverket beräknar att det kommer att saknas cirka 77 000 lärare de kommande fem åren – det bryr sig Suhonen inte heller om. Friskolor presterar betydligt bättre än de flesta kommunala grundskolorna, med hänsyn taget till elevens bakgrund. Det verkar också artikelförfattarna ha missat.

Den svenska skolan har problem, en majoritet av svenskarna anser att skolan utvecklas åt fel håll. Det visar en nyligen gjord Ipsos-undersökning. Den visar också att de inte ser vinstbegräsningar som en lösning på problemet – inte ens S-väljarna anger det som den viktigaste lösningen. Det är bara V-väljare som tycker att vinstbegränsningar är viktigare än kvalitetskrav.

ANNONS

Suhonen med flera driver en rad teser om friskolor. Men som vanligt anger de inte ett exempel, inte en hänvisning, för sina påståenden. Vi vet exempelvis att aktiebolagsskolor i mycket högre grad har elever från socioekonomiskt svagare hem än vad andra friskolor har. Detta framgår av olika forskarrapporter, som artikelförfattarna uppenbarligen inte har läst. För det är ju dessa skolor som ni vill komma åt.

Vänsterideologisk låsning

Den vänsterideologiska låsningen vid vinster överordnas allt. Däribland valfrihet och fakta. Den som på allvar tror att svensk skola skulle må bättre av att vridas tillbaka 25 år i tiden kan möjligtvis köpa er debattartikel. Men då bör man först studera varför Socialdemokraterna med flera varit med på friskolereformen. Skolan var i djup kris på 1980-talet.

Åtta av tio vill ha valfrihet och vill inte att hundratusentals skol- och förskoleplatser läggs ner och skapar kaos i kommunerna på grund av regeringens politik. De vill att skolan ska fungera, vilken den friskola många av dem valt eller står i kö till antagligen gör. Valfrihet och mångfald på skolområdet tillgodoser individers olika behov. Det leder inte alltid till de val som politiker vill se, av det enkla skälet att de inte kan veta vad som är bäst för en enskild individ. Just därför är det viktigt att slå vakt om skolvalet, för det leder till mångfald, innovation och valmöjligheter för medarbetare. Och till fokus på kvalitet och resultat i skolan.

ANNONS

Ulla Hamilton

vd Friskolornas riksförbund

ANNONS