Dags att agera – snart mer plast än fisk i haven

Inget visar så tydligt som våra hav att allt hänger samman. Gifter och skräp som hamnar i havet i en annan del av världen återfinns vid vår kust. Därför måste vi minska miljögifterna, mikroplasterna och se till att stränderna städas mer effektivt, skriver Isabella Lövin (MP) och Ulf Kamne (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regeringens havsoffensiv innebär många viktiga satsningar för haven. I juni i år stod Sverige värd för FN:s havskonferens som samlade 1 400 frivilliga åtaganden från aktörer och länder i hela världen. I samband med detta registrerade regeringen 26 frivilliga åtaganden för rena och levande hav. I budgeten för 2018 går 600 miljoner till krafttag för att bli av med miljögifterna, insatser för att minska övergödningen, storsatsningar på bättre skydd av marina områden och att stärka arbetet mot plast i havet.

Breddar och stärker arbetet

Redan i våras presenterade regeringen satsningar på 100 miljoner kronor per år fram till år 2020 med syfte att minska spridningen av plastprodukter. Nu breddas och stärks arbetet ytterligare. Vi behöver agera nu, gör vi ingenting så kommer det att finnas mer plast än fisk i havet. Nationella satsningar skapar förutsättningar för lokala åtgärder.

ANNONS

Kommunerna längs med Bohuskusten som under lång tid tvingats ta emot enorma mängder marint skräp från havet kan nu stärka arbetet med strandstädning. Här arbetar Göteborg med konkreta nödvändiga städinsatser tillsammans med övriga västkustkommuner. Tack vare regeringens satsning kan arbetet med strandstädning och insatser för att stärka kunskapen om plastens miljöpåverkan nu växla upp.

Testar nya fyllnadsmaterial

I Göteborg pågår också ett aktivt arbete för att minska spridningen av mikroplaster. Sedan 2015 finns beslut om att stoppa inköpen av produkter med mikroplast och staden testar nya fyllnadsmaterial som kork i våra konstgräsplaner, som är en stor källa till spridningen av mikroplast.

Sänkta hastigheter är en annan åtgärd som kommer att leda till färre farliga partiklar och minskat bidrag till mikroplast genom mindre slitage på däck och vägbanor. Under nästa år kommer Göteborgs stad att genomföra en särskild utredning för att minska användningen av engångsartiklar.

En viktig uppgift i miljö- och klimatarbetet är att visa resten av världen att det är möjligt att ställa om. Det Göteborg och Sverige gör spelar roll för världen. Sedan regeringen tillträdde har havs- och vattenfrågorna prioriterats och redan nu kan vi börja se resultatet. Tillsammans med det lokala arbetet som görs sänder regeringens havsoffensiv en viktig signal till omvärlden – vi är alltid redo att göra mer!

ANNONS

Isabella Lövin (MP)

minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete

Ulf Kamne (MP)

miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen Göteborg

ANNONS