Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns ingen forskning i Sverige som stödjer Socialdemokraternas påstående att förskola är en garant för bra resultat i skolan, skriver debattören.

Dålig idé av S att slopa alternativen i barnomsorgen

Alla barn är olika och därför ska det finnas många olika barnomsorgsalternativ. Socialdemokraternas ambition att tvinga in precis alla barn i förskolan är därför fel väg att gå, skriver Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I DN den 15 maj säger Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, att de ”vill ta bort vårdnads- och omsorgsbidragen, för att få in fler barn i förskolan”.

Anledningen till att S vill ta bort de här subventionerna till pedagogisk omsorg, flerfamiljssystem samt omsorg i hemmet – är att dessa omsorgsformer bara är ”barnpassning”, i deras ögon. Får de igenom sitt förslag kommer föräldrar i framtiden bara att kunna välja förskola och alla de som i dag arbetar inom privat pedagogisk omsorg förlorar sitt jobb.

Tvingas in i förskolan

2013 gick cirka 95 procent av alla barn i åldern 1–5 år i förskola. Men det räcker inte för Socialdemokraterna som anser att de fem procent som har annan omsorg, som familjedaghem, flerfamiljssystem eller omsorg i hemmet – också ska tvingas in i förskolan genom att man tar bort barnomsorgspengen och vårdnadsbidraget.

För att motivera att de tänker ta bort alternativen till förskola, skriver Socialdemokraterna i sin motion från september 2013 att: ”förskolebarn blir duktigare i skolan – det har undersökningar visat”.

Men det finns ingen forskning gjord i Sverige på vilken effekt dagens förskola har på barn. Det som finns är 30 år gammal forskning och den är inte relevant i dag. Det finns också utländska studier, men de är inte heller entydiga. NICHD-studien som är den största studien, gjord på över 1 300 barn, visar mycket riktigt att förskolebarn har ett litet försprång när de börjar skolan, men … det är helt utraderat när barnen är 12 år. Kvar finns då problem med att förskolebarnen är mer utagerande och det är direkt kopplat till vistelsetiden i förskolan. Fler timmar i veckan i förskola ger fler beteendeproblem.

Dessutom är det ganska vanskligt att påstå att förskola per automatik skulle göra barn duktigare i skolan, för samtidigt som allt fler barn gått i förskola, så har svenska elevers kunskaper i OECD-Pisa undersökningen sjunkit vid varje mätning, sedan mätningarna startade år 2000. Det finns naturligtvis inget som säger att det finns ett samband, men eftersom det saknas forskning i Sverige på vilken effekt förskolan har på barn – så går det inte att dra några slutsatser varken åt det ena eller andra hållet av vilken effekt förskolan har på barns lärande.

Trivs utmärkt

Vi har många bra förskolor i landet och många föräldrar och barn trivs utmärkt med den verksamheten. Det är bra. Men barn är olika och det finns också föräldrar som känner att de vill välja en annan typ av verksamhet till sina barn.

Alliansens barnomsorgspeng har gett föräldrar den möjligheten då den i dag garanterar att det får startas alternativ till den kommunala förskolan. Det handlar om enskild verksamhet som förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem, fritids) och flerfamiljssystem (där flera familjer går samman och hjälps åt med omsorgen om barnen). Vårdnadsbidraget i sin tur har gett de som vill ha sin omsorg i hemmet en möjlighet till det valet.

Nu verkar det inte främst vara den enskilt drivna förskolan som S är ute efter, utan de vill ta bort möjligheten att välja dagmamma, flerfamiljssystem och omsorg i hemmet, genom att peka ut att den verksamheten skulle vara sämre. I sin motion skriver de att ”skattepengar i första hand ska gå till förskolor med hög kvalitet och välutbildad personal.”

I Malmö stad, där Socialdemokraterna styr, har Skolinspektionen anmärkt på att det finns förskolor som har personal som inte talar svenska, eller barnens modersmål. Det saknas lämpliga förskolelokaler, varför staden infört bussar som barnen får åka runt i på dagarna. Förskolor byggs på giftig mark och man klarar inte av att erbjuda alla barn plats inom utlovad tid. Är det den typen av verksamhet med ”omfattande kvalitetskrav” som Ibrahim Baylan refererar till, när han vill ha in fler barn i förskolan, genom att ta bort alternativen?

Har sin omsorg i hemmet

I Finland som toppar listan vid varje mätning i Pisa, går en majoritet av barnen inte i förskola, utan de flesta har sin omsorg i hemmet under de första åren innan skolstart.

Det finns alltså ingen forskning i Sverige som stödjer påståendet att förskola är en garant för bra resultat i skolan. Och även om det gjorde det, så är alla barn olika och därför ska det självklart finnas många olika barnomsorgsalternativ för föräldrar att välja mellan.

Madeleine Lidman

Hemmaföräldrars nätverk