Covid-19 är den största katastrof som har drabbat Sverige sedan spanska sjukan för 100 år sedan. I vårt land finns det en djup splittring avseende coronastrategin. Vi måste komma ur denna låsning, skriver debattörerna.
Covid-19 är den största katastrof som har drabbat Sverige sedan spanska sjukan för 100 år sedan. I vårt land finns det en djup splittring avseende coronastrategin. Vi måste komma ur denna låsning, skriver debattörerna. Bild: Jan Kwarnmark

Coronastrategin måste bli faktabaserad och sluta vilseleda

Bland de länder som har lyckats sämst i världen med att hålla nere de covid-19-relaterade dödstalen finns USA och Brasilien, och Sverige. I de förstnämnda länderna beror misslyckandena på att politikerna har vilselett befolkningen. I Sverige däremot är det de som ska vara experter som har fört oss bakom ljuset. Nu när smittan ökar drastiskt måste vi hitta en väg framåt baserad på vetenskap, beprövad erfarenhet och utan de låsningar vi har sett hittills, skriver Jan Lötvall, professor i klinisk allergologi och Gunnar Steineck, professor i klinisk cancerepidemiologi.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Totalt sett har världen framgångsrikt bromsat covid-19. Forskare och vårdpersonal har gjort sitt yttersta för att förstå viruset, hitta sätt att förebygga smittspridning och effektivt behandla. Politiska beslut har bidragit till att några länder nästan helt har lyckats stoppat smittan. Vetenskap, sjukvård och politik bromsar pandemin och räddar liv.

Under året har fler än 65 000 vetenskapliga artiklar om viruset och sjukdomen registrerats i databasen PubMed. Nu vet vi hur smittspridningen kan stoppas, genom fysisk distans och allmänt användande av munskydd (ansiktsmask). Vi vet att viruset i första hand sprids via vattendroppar och aerosoler. Viruset kan hänga kvar i luften i ett rum under flera timmar. Smittan kan föras vidare från personer som inte har några symtom. Liv kan räddas med syrgas vid låg syremättnad, dropp vid uttorkning, förebyggande behandling mot blodproppar, och högdos kortison då immunsystemet överreagerar. Nya läkemedel har blivit testade, inklusive remdesivir och monoklonala antikroppar som blockerar viruset.

ANNONS

Nya rön tillgängliga för alla

Denna snabba tillväxt av kunskap (evidens) beror på att forskare och vårdpersonal direkt började arbeta som ett enda internationellt virtuellt lag. Snabbt blev nya rön tillgängliga för alla. Inte minst via så kallade preprint-plattformar och andra webbplatser. Artiklar om covid-19 kan läsas gratis i New England Journal of Medicine, The Lancet och British Medical Journal. Även dagstidningar som New York Times och Washington Post lät oss initialt läsa artiklar om detta ämne utan kostnad. Hela världen har samarbetat under 2020 för att bromsa sjukdomsspridning.

De länder som vid pandemins början använde alla verktyg för att hindra smittspridning har klarat sig bäst. Ett exempel är Taiwan som tidigt införde fysisk distansering och ansiktsmasker. Taiwan införde även effektiv testning, smittspårning och isolering. Landet som har 24 miljoner invånare har endast registrerat sju dödsfall i covid-19 (Worldometer.info, 25 oktober 2020). De tidiga åtgärderna baserades på erfarenheter från historiska virusepidemier. Våra nordiska grannländer avvaktade med användandet av munskydd. Men när väl evidensen blev övertygande för att de skyddar har munskydd införts. Våra grannar har klarat sig sämre än Taiwan men klart bättre än Sverige.

Ett munskydd utgör en barriär för viruset, och evidensen visar att munskydd kraftigt minskar smittspridningen av det nya coronaviruset om alla använder munskydd

Flera av de länder som det gått illa för, som Brasilien, USA och Sverige, kännetecknas av att medborgarna har blivit vilseledda. I Brasilien och USA är det politiker som stått för detta. Vetenskaplig korrekt information har ifrågasatts och påståenden som inte baseras på evidens har framförts. Det unika med Sverige är att ansvariga personer inom myndigheter har vilselett oss.

ANNONS

Fram till nu kan vi skilja ut vissa huvudbudskap från myndigheterna. Mot bakgrunden av vad vi lärt oss de senaste månaderna måste dessa ändras.

– Håll ett fysiskt avstånd på två meter

Avståndet två meter torde vanligen räcka utomhus men är helt otillräckligt inomhus. En individ utan symtom som utsöndrar viruspartiklar kan smitta ett stort antal individer i ett rum. Det gäller även på långt avstånd och beror bland annat på hur ventilationen i byggnaden fungerar.

– Stanna hemma när du känner dig sjuk

Uppmaningen är extra viktigt vid covid-19. Men, frågan är om mantrat har tolkats som att vi bara smittar när vi har symtom, vilket är helt fel. Pandemin drivs till stor del av personer som inte har några symtom.

– Munskydd kan ge falsk trygghet

Detta påstående motsägs av tillgängliga vetenskaplig data. Vi vet att virus som vi andas in kan sätta igång en infektion. Ett munskydd utgör en barriär för viruset, och evidensen visar att munskydd kraftigt minskar smittspridningen av det nya coronaviruset om alla använder munskydd.

Använd munskydd inomhus

Vi kan nu luta oss mot fler än 65 000 vetenskapliga artiklar gällande pandemin. Från dessa går det att hitta nya, mer verksamma, huvudbudskap. Enbart små ändringar behövs och vi föreslår:

ANNONS

– Håll avstånd utomhus

– Håll avstånd och använd munskydd inomhus på allmänna platser

– Fortsätt med god handhygien

– När du är sjuk, stanna hemma och skydda dina nära med att hålla avstånd och bära munskydd hemma.

För att vi skall frigöras från virusets bojor måste en stor del av oss ta ett av de vaccin som troligen erbjuds under våren 2021. När det vaccinet kommer måste vi kunna lita på att vi får vetenskapligt korrekt information, sanningen. Vi måste kunna förstå hur stor den skyddande effekten är och vilka risker som en vaccination innebär. Otydlig och otillräcklig information skadar förtroendet och kan göra vissa tveksamma inför en vaccination. För att vi alla skall kunna motarbeta ovetenskapliga argument från anti-vaccinrörelsen måste all information om vaccinet kommuniceras ärligt och utan filter.

Anpassa Sveriges förhållningssätt

Covid-19 är den största katastrof som har drabbat Sverige sedan spanska sjukan för 100 år sedan. I vårt land finns det en djup splittring avseende coronastrategin. Vi måste komma ur denna låsning. Det är utmärkt att det under allhelgonahelgen anordnas en minneshögtid för offren, då vi gemensamt kan sörja de döda och förstå katastrofens omfattning. Vi menar att vi nu måste anpassa Sveriges förhållningssätt till deras ära. En väg som baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och att vi alla hjälps åt utan låsningar.

ANNONS

Jan Lötvall, professor i klinisk allergologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gunnar Steineck, senior professor i klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

ANNONS