Magnus Jägerskog, Bris, Pernilla Baralt, Unicef och Helena Thybell, Rädda Barnen.
Magnus Jägerskog, Bris, Pernilla Baralt, Unicef och Helena Thybell, Rädda Barnen. Bild: Bris, Unicef, Rädda Barnen

Coronakrisen riskerar att förvärra situationen för de barn som har det svårast

I kriser ökar våld mot barn, och den ekonomiska situationen för barn i fattigdom förvärras. Isolering och oro kan dessutom skapa eller förvärra psykisk ohälsa för barn. Låt skolan fortsatt att vara en fristad för dessa barn även om de inte är där fysiskt, skriver bland andra Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

ANNONS

I kölvattnet av coronaviruset blir de mest utsatta barnen ännu mer utsatta. Just nu för regeringen en diskussion om Sveriges skolor och förskolor ska stängas. Till vår glädje ser vi att såväl regering som kommuner de senaste dagarna uppmärksammat många barns särskilda utsatthet. Vi möter varje dag barn för vilka skolan är en av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna. Det är till exempel barn som är utsatta för våld, barn utan papper och i migration, och barn i socioekonomisk utsatthet. Skolan är viktig för barn inte bara utifrån utbildning utan även utifrån ett socialt sammanhang. Skolan är för många barn en fristad med trygga rutiner, jämnåriga kompisar, vuxna som möter barnet varje dag och gratis måltider.

ANNONS

Vi vet av erfarenhet att våld och övergrepp mot barn tenderar att öka i krissituationer. Yttre stress som ekonomi och andra stora förändringar kan ofta vara en utlösande faktor för våld. Samtidigt riskerar utsattheten att bli ännu mer osynlig när många under lång tid håller sig hemma.

Finns en stor risk för övergrepp

Flera verksamheter där viktiga vuxna möter barn stängs nu ned. Det leder till att vuxna som vanligtvis orosanmäler barn som far illa blir färre, och att socialtjänsten av den anledningen får svårare att utreda och bedöma skydd. Där samhällsfunktioner stänger ner behöver civilsamhället kliva in. Vi ser redan många exempel på civil omsorg, grannar som ställer upp på varandra och som hjälper till med till exempel handling. Det är också viktigt att alla vuxna vågar agera för barn som misstänks fara illa.

Samtidigt behöver vi vara uppmärksamma på riskerna med att utomstående vuxna tar ett ökat ansvar för barn. Vi ser överallt i sociala medier, om vuxna som erbjuder frivilligt stöd till att ge stöd till barn som behöver vara hemma. Även om majoriteten av dessa erbjudanden kommer från trygga vuxna, så finns här även en stor risk för övergrepp.

Även om majoriteten av dessa erbjudanden kommer från trygga vuxna, så finns här även en stor risk för övergrepp.

I Sverige lever ungefär ett av tio barn i en ekonomisk situation som innebär att pengarna inte räcker till i vardagen. Deras utsatthet riskerar att öka i och med den rådande krisen. Föräldrar i dessa familjer har inte marginaler att ”vabba” längre perioder för sina barn. Allra värst är det givetvis om denna grupp föräldrar mister arbetet. Vi välkomnar förslaget med en tillfällig föräldrapeng under coronakrisen.

ANNONS

Ensamkommande unga drabbas

Nyanlända familjer är också en grupp som i och med coronakrisen kommer att möta större utmaningar. Vi möter många som har stora svårigheter att ta del av den samhällsinformation och det stöd som erbjuds. Många har svårt att få information på sitt språk, och via lättillgängliga kanaler. En extra utsatt grupp är familjer utan papper, där vi ser väldigt allvarliga konsekvenser vid en skolstängning.

Vi vill även lyfta placerade barn. Barn som inte bor med sina familjer utan som är placerade utanför hemmet. Där vet vi att skolan spelar en stor roll när det gäller det sociala men också i form av skydd.

Vill se ett krispaket för barn

Vi vill samarbeta med regering, regioner och kommuner för att lindra samhällseffekterna för barn och unga. Vi hoppas också att regeringen ska föra en egen dialog till Sveriges två miljoner barn och berätta om hur de arbetar för att ta tillvara barnets rättigheter och intressen under krisen. Detta ser vi som nödvändiga åtgärder:

1) Säkerställ barnets bästa i beslut som rör barn som stängning av skolan

Alla beslut som fattas ska utgå från en prövning av barnets bästa. Vi ser stora risker vid de skolstängningar som skett och framförallt de som eventuellt kommer ske inom grundskolan. Det behövs en tydlig och konkret riskbedömning, samt en handlingsplan för hur skolan prioritera att stötta de allra mest utsatta barnen. Säkerställ också att det finns stödresurser tillgängliga för barn som behöver särskilt stöd i distans- och fjärrundervisning.

ANNONS

2) Ta höjd för ekonomiska konsekvenser

Möjliggör för socialtjänst att ge stöd till barnfamiljer för extra mat, och andra merkostnader i samband med att skolor stängs. Möjliggör även ett uppehåll för barnfamiljer med skuldsanering, likt uppehållet vid jul och sommar.

3) Alla barn har rätt till barnvänlig information

Möjliggör tillgänglig och åldersanpassad information direkt till barn om vart de kan vända sig när de behöver hjälp som inte familjen kan bistå med.

4) Glöm inte civilsamhällets roll

Ge utökat stöd till civilsamhällesorganisationer som möter målgrupper som inte har tillgång till samhälleligt stöd och insatser. Exempelvis papperslösa barnfamiljer och ensamkommande unga.

Vi ser med stort allvar på den snabba spridningen av corona, och de tusentals dödsfall som viruset skördat. Men det får inte hindra samhället från att fortsätta garantera alla barns dess mänskliga rättigheter. Vi vill se ett krispaket för barn.

Till sist vill vi påminna om det officiella telefonnumret till barn som behöver stöd: 116 111.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS