Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi kan konstatera att det är kontraproduktivt att fokusera på de kortsiktiga vinsterna, när det tvärtom är de långsiktiga besparingarna som ger oss en hållbar framtid, skriver debattörerna.  Bild: Yvonne Olsson, Montage
Vi kan konstatera att det är kontraproduktivt att fokusera på de kortsiktiga vinsterna, när det tvärtom är de långsiktiga besparingarna som ger oss en hållbar framtid, skriver debattörerna. Bild: Yvonne Olsson, Montage

Byggskammen växer – dags för nytt regelverk

Bostadsbristen har präglat Sverige under en lång tid. Nu är det dags att staten tar sitt ansvar och gynnar dem som bygger långsiktigt hållbart och kvalitetssäkrat. Först då kan vi bygga bättre bostäder och samtidigt få lägre boendekostnader, skriver professorerna Kajsa Crona och Ola Nylander.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Diskussionen om bostadsbyggandet har alltför länge fokuserat på att vi måste bygga billigare, förenkla och minska ytor. Samtidigt vet de flesta i bostadsbyggarbranschen att det i ett långt perspektiv blir dyrt att bygga billigt, med ökat underhållsbehov inte minst.

I ett forskningsprojekt på Centrum för boendets arkitektur (CBA) har förutsättningarna för bostadsbyggandet analyserats med fokus på hur bostadsbyggandet måste möta problemen med ett instabilt klimat, främja social segregation och minska ojämlikhet.

Byggskammen växer

Vi kan konstatera att det är kontraproduktivt att fokusera på de kortsiktiga vinsterna, när det tvärtom är de långsiktiga besparingarna som ger oss en hållbar framtid. På samma sätt som det finns flygskam med ohållbara resor kan vi i dag konstatera att det finns byggskam, med bostäder som inte är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

På samma sätt som det finns flygskam med ohållbara resor kan vi i dag konstatera att det finns byggskam, med bostäder som inte är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara

När vi som forskare analyserat bostadsbyggandets finansiella regelsystem kan vi konstatera att det finns korta avskrivningstider, och att det saknas incitament att lyfta fram kvalitet eller hållbarhet.

I dag räknar vi med en avskrivningstid på 50 år när vi bygger ett bostadshus. Om vi i stället använder bättre material och tekniska lösningar kan avskrivningen förlängas till 100 år. För en nyproducerad trerumslägenhet på 75 kvadratmeter innebär en längre avskrivningstid att hyran kan sänkas med 2 000 till 3 000 kronor per månad.

Vill se ett nytt regelverk

Därför måste det till förändring av hur vi räknar, skriver av och bokför ett bostadsprojekt. På samma sätt som regeringen i dag ser över byggregler måste det tas ett samlat grepp om finansiering och redovisning.

Staten har möjlighet att ta ett större ansvar för ett hållbart bostadsbyggande genom att förändra finansiering och regelverk så att de som bygger långsiktigt, hållbart och med kvalitet gynnas ekonomiskt. Samtidigt måste bankerna få nya direktiv att ge förmånligare lån till dem som vill bygga ekologiskt hållbara bostäder.

Med ett finansiellt regelsystem som premierar hållbarhet och låga underhållskostnader kan vi alltså bygga bättre bostäder och samtidigt få lägre boendekostnader.

Kajsa Crona, professor

Ola Nylander, professor