Skulle ett politiskt beslut göra det möjligt för företag eller byggemenskaper att i egen regi genomföra planarbete skulle sannolikt ”pluggen gå ur”, skriver Ola Forslund.
Skulle ett politiskt beslut göra det möjligt för företag eller byggemenskaper att i egen regi genomföra planarbete skulle sannolikt ”pluggen gå ur”, skriver Ola Forslund.

Byggemenskap är värt att testa

Det är riktigt spännande att läsa debattartikeln undertecknad av AB Framtidens presidium. I artikeln efterlyses planering med innovativa grepp. Tyvärr ges inga exempel på vad dessa grepp skulle kunna bestå av, skriver Ola Forslund, Ada seniorhus.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Bostad för alla, 1/2

AB Framtidens artikel ondgör sig över att nyproducerade lägenheter är för dyra att köpa eller hyra för gemene man. Och visst är det så. Har man inte tillräckligt stor plånbok blir man utan. Marknaden styr. Så länge köpare/hyresgäster finns till de högt satta priserna har de stora bolagen inga incitament att sänka sina vinstkrav. Tvärt om.

Under AB Framtiden finns samtliga kommunala bostadsbolag samlade. En rättmätig fråga är varför inte något av de bolagen fått i uppdrag av moderbolaget att finna de innovativa greppen artikelförfattarna själva efterfrågar.

Det är allmänt känt att planprocesser i Göteborg är långsamma. Samma i Malmö. Något bättre i Stockholm. Men, går vi till Norge och Danmark ser det betydligt mer positivt ut. Tyskland är ett strålande exempel. Där dominerar byggemenskaper och priserna kan hållas nere eftersom bland annat antalet mellanhänder minimeras och därmed också summan av projektutvecklarnas risk- och vinstpåslag.

ANNONS

En nyckelfråga

En nyckelfråga är marktilldelning och hur den tidigare gått till. Exemplen är få då mindre aktörer blivit aktuella. Det är de stora bolagen som dominerar. Med bostadsrätter. Till överpriser. Gången kan man förenklat se i händelsekedjan; marktilldelning, planprocess, byggande (först efter att 60-70 procent av lägenheterna är sålda) bildande av bostadsrättsförening och så hej och tack och vidare till nya inkomstbringande projekt.

En annan viktig fråga är hur det ska kunna bli fart på omflyttningskarusellen. Om man tänker sig ett pensionärspar som börjar känna av att hus- och trädgårdsskötsel blir för tungt och vinsten från husförsäljningen sannolikt inte når upp till en ny bostadsrätts pris, då bor man ändå kvar.

Kan däremot en lägenhet erbjudas i en byggemenskap som inte drivs med vinstkrav, till exempel kooperativ hyresrätt, blir situationen klart annorlunda. Statistik visar att den absoluta majoriteten som köper en sådan utflyttad villa är småbarnsfamiljer. De i sin tur lämnar hyres- eller bostadsrättslägenheter och på så vis skapas omflyttning. Alltså fler tillgängliga byggemenskaper ger positiva utfall både för yngre och äldre kommuninvånare.

Skulle ett politiskt beslut göra det möjligt för företag eller byggemenskaper att i egen regi genomföra planarbete skulle sannolikt ”pluggen gå ur” eftersom det i slutänden ändå är kommunen själv som är den trånga sektorn.

ANNONS

Ola Forslund

ordf i föreningen Ada seniorhus i Göteborg

ANNONS