Bygg på Heden – finansiera 10 000 nya förskoleplatser

Har Göteborg råd att inte bygga på Heden? Markvärdet uppgår till nästan 4 miljarder kronor. Det skulle räcka till 10 000 nya förskoleplatser, skriver Rikard Ljunggren, fastighetsägarna Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Heden är stadsbyggnadsdebattens motsvarighet till Hundraårskriget. Tyvärr ser vi ingen ljusning efter Ann-Sofie Hermanssons (S) replik till Yimby i frågan nyligen på GP Debatt. Förlorarna är så klart dem som inte får möjlighet att bo centralt, trots att översiktsplanen säger att staden ska byggas inifrån och ut. Men även skattebetalarna är förlorare när stora markresurser ligger outnyttjade i bästa läge.

I dag värderas boende i centrala Göteborg till i genomsnitt 61 000 kronor per kvadratmeter (kvm), medan byggkostnaden är 35 000 kr per kvm. Det innebär att staden som markägare går miste om mellanskillnaden på 26 000 kr per kvm genom att inte bygga centralt. Omräknat till en trea på 77 kvm går staden miste om 2 miljoner kronor för varje lägenhet man inte bygger på Heden.

ANNONS

Skulle delar av Heden byggas med en täthet på 150 invånare per hektar, en lägstanivå enligt UN Habitat, skulle det innebära bostäder för 1 500 nya göteborgare. Pengar från markförsäljningen kan användas för att förbättra kvaliteten på den övriga ytan. Dessutom uppstår andra nyttor i form av nya parker, butiker, kaféer, restauranger, underlag för mer kultur och idrott och nya stråk som skapar jobb och ökar tillväxten.

Hedens markvärde uppgår till nästan 4 miljarder kronor. Som skattebetalare är det naturligtvis relevant att fundera över vad de pengarna kan användas till i stället för att ligga i träda. Exempelvis skulle det kunna räcka till 10 000 nya förskoleplatser, 2 600 nya trygghetsboenden eller, för alla fotbollsfans, 11 nya Gamla Ullevi.

En stärkt kärna är avgörande för att Göteborg ska stå rustat för framtiden. Centrala staden är för gles och därför beroende av inpendling, vilket driver transporter och försämrar miljön. Frågan vi bör ställa oss i relation till räkneexemplen ovan är om Göteborg har råd att inte bygga på Heden?

Rikard Ljunggren

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg

ANNONS