Sverige är det land i Europa där flest dör av narkotika och slutsatsen är att den linje som Morgan Johansson framförde år 2002 inte har fungerat, skriver debattören.
Sverige är det land i Europa där flest dör av narkotika och slutsatsen är att den linje som Morgan Johansson framförde år 2002 inte har fungerat, skriver debattören. Bild: Amir Nabizadeh/TT

Bygg narkotikapolitik på forskning – inte känslor

Ingen har haft så mycket att säga till om när det kommer till den svenska narkotikapolitiken de senaste 20 åren som Morgan Johansson. Men det verkar vara statsrådets känsla och inte vetenskapliga bevis som styr, skriver Niels Paarup Petersen (C), riksdagsledamot.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

2002 lovade Morgan Johansson (S), i sin dåvarande roll som hälsominister, att Sverige från och med 2012 skulle vara narkotikafritt. Vi kan vara överens om att så inte har skett. Det finns fortfarande narkotika i det svenska samhället.

Sedan löftet framfördes har samma narkotikapolitiska linje förts av Morgan Johansson och de regeringar han har ingått i. Under tio av dessa år har Morgan Johansson dessutom varit antingen hälsominister eller, som nu, justitieminister. Han har varit ansvarig antingen för vården till narkotikaanvändare eller repressionerna mot dem. Ingen har haft så mycket att säga till om när det kommer till den svenska narkotikapolitiken de senaste 20 åren som just Morgan Johansson. Samtidigt är Sverige det land i Europa där flest dör av narkotika. Slutsatsen är att den linje som Morgan Johansson framförde år 2002 har inte fungerat.

ANNONS

LÄS MER:Följ Norges exempel – utred ett avkriminaliserat narkotikabruk

I SVT Agenda den 9 maj framgick tydligt att vår justitieminister anser att linjen ska ligga fast. Argumentet för detta är att han tror det är bäst. Det är alltså statsrådets känsla och inte vetenskapens bevis som ska styra. Men statsrådets tro får konsekvenser. Verkligheten är att narkotikaanvändningen har ökat under de år Morgan Johansson haft ett ansvar för området.

Istället för att öka möjligheterna till vård samtidigt som man sänker trösklarna för människor med missbruk att faktiskt söka hjälp för sin beroendesjukdom, skapar regeringens narkotikapolitiska linje stigman och leder till att människor inte lyckas ta sig ur sitt missbruk. Tyvärr blir ofta utgången istället döden. Fokus måste vara att alla ska få den vård de är i behov av.

Norge i framkant

I vårt grannland Norge har man tagit verkligheten till sig och utrett hur man skapar en politik där narkotikaanvändning ger så lite skadeeffekter som möjligt för den som missbrukar narkotika och för samhället. Utredningen landade i ett förslag om avkriminalisering av eget bruk av narkotika och fokus på vård istället för straff. Samma perspektiv har fått effekt i Portugal. Det är de facto samma syn som Sverige har på all annan form av missbruk. Men inte när det kommer till just narkotika.

ANNONS

Regeringen har hittills valt att vända dövörat till både riksdag, vetenskap och egna myndigheter när det kommer till den svenska narkotikapolitiken.

Riksdagens socialutskott har uppmanat regeringen att utvärdera den svenska narkotikapolitiken. Även flera tunga instanser, som till exempel Folkhälsomyndigheten, har önskat att en sådan utvärdering ska ske och även omfatta kriminaliseringen av eget bruk av narkotika som infördes i slutet av 1980-talet. Regeringen har hittills valt att vända dövörat till både riksdag, vetenskap och egna myndigheter när det kommer till den svenska narkotikapolitiken.

Det är dags att ändra på det och åtminstone utreda hur Sveriges lagar och regler på narkotikaområdet är anpassade efter verkligheten, när vi nu efter mer än 30 år med kriminalisering inte lyckats förändra verkligheten efter lagen.

Den 28 maj har jag fått socialminister Lena Hallengren att komma till riksdagen för att svara på vilka åtgärder hon kommer vidta för att narkotikapolitiken ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag ställer nu samma fråga till justitieministern, i din roll som ansvarig för rikets lag och rätt.

Människor dör medan vi väntar på ditt svar, Morgan Johansson.

Niels Paarup Petersen (C), riksdagsledamot

ANNONS