För det handlar inte om att ersätta killar med tjejer utan att på det stora hela få fler tekniskt utbildade. Att ge våra företag och forskningsinstitutioner fler smarta hjärnor att sätta i arbete för att utveckla morgondagens uppfinningar och tekniska innovationer, skriver debattörerna.
För det handlar inte om att ersätta killar med tjejer utan att på det stora hela få fler tekniskt utbildade. Att ge våra företag och forskningsinstitutioner fler smarta hjärnor att sätta i arbete för att utveckla morgondagens uppfinningar och tekniska innovationer, skriver debattörerna. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Bristen på tjejer inom tech är en nationell angelägenhet

11 000 tjejer går varje år ut nian med toppbetyg i matte, men bara en av sju väljer att läsa en ingenjörsutbildning. Detta till skillnad från killarna där en tredjedel väljer att gå den vägen. Samtidigt står Sveriges välstånd och faller med våra tekniktunga företag som har akut brist på ingenjörer. Det är en förlust både för jämställdheten och ekonomin att så få av de kvinnliga mattebegåvningarna inte arbetar inom tech, skriver Mats Persson och Paulina Brandberg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sverige har till viss del fortfarande en könsuppdelad utbildnings- och arbetsmarknad. Detta beror på flera faktorer. Människor ska förstås själva välja sitt yrke och gå efter sitt kall, det ska inte styras uppifrån. Men viktiga aspekter som jargong, arbetsmiljö och marknadsföring gör ju förstås stor skillnad i om någon ens upplever ett yrke som intressant. Här har branscher och samhället ett ansvar.

Det finns förstås stora fördelar i sig med blandning mellan kvinnor och män på en arbetsplats oavsett sektor. Men i det specifika fallet med den tekniska sektorn får mansdominansen konsekvenser inte bara för arbetsplatserna i sig utan för Sveriges konkurrensförmåga globalt.

ANNONS

Förödande på sikt

Att så många tjejer som är fantastiska på matematik inte är verksamma inom det fält där matematik är mest centralt är på sikt förödande. Tjejer är på det stora hela något bättre än sina jämnåriga killar på just matematik. Att vi som ett teknikintensivt land står med en stor grupp oslipade diamanter borde få oss alla att se en enorm potential hägra.

För det handlar inte om att ersätta killar med tjejer utan att på det stora hela få fler tekniskt utbildade. Att ge våra företag och forskningsinstitutioner fler smarta hjärnor att sätta i arbete för att utveckla morgondagens uppfinningar och tekniska innovationer.

Att få fler kvinnor in på tekniska utbildningar är att anse vara ett riksintresse. Det kommer inte bara innebära fler duktiga ingenjörer utan också i förlängningen få stor påverkan för jämställdheten inom näringslivet där tekniktunga företag är en dominerande del. Därför behöver såväl staten som näringslivet göra mer. Unga tjejer måste få vetskap om sina möjligheter om en framtid inom tekniksektorn, de måste möta de förebilder som finns inom sektorn. Här finns redan flera ideella initiativ, men mer behövs.

Där får ungdomar en betald praktik efter sin gymnasieexamen och ges då möjligheten att testa ett ingenjörsyrke i fyra månader

Från regeringens sida tar vi nu fram Sveriges första STEM-strategi (Science, technology, engineering, and mathematics), som syftar till att systematiskt lyfta fram naturvetenskapen från förskolan och vidare genom utbildningssystemet och ut i arbetslivet. I denna strategi är en viktig del att just få fler tjejer att se en framtid inom teknikområdet. Tekniksprånget är ett annat exempel på initiativ som ska visa hur verkligheten kan se ut. Där får ungdomar en betald praktik efter sin gymnasieexamen och ges då möjligheten att testa ett ingenjörsyrke i fyra månader.

ANNONS

Om Sverige även i framtiden ska vara en ledande industrination behöver alla delar av samhället jobba mot det gemensamma målet om att de bästa hjärnorna ska nå längre.

Mats Persson (L), utbildningsminister

Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister

ANNONS