Bostadsbyggandet bromsar i hela landet. Produktions- och finansieringskostnader har ökat och hushållens köpkraft minskat. Byggkranar i stadsbilden vittnar om att många byggprojekt är i gång men få nya startas, skriver debattörerna.
Bostadsbyggandet bromsar i hela landet. Produktions- och finansieringskostnader har ökat och hushållens köpkraft minskat. Byggkranar i stadsbilden vittnar om att många byggprojekt är i gång men få nya startas, skriver debattörerna. Bild: Anders Ylander

Bristen på bostäder hotar Västsveriges näringsliv och tillväxt

Det västsvenska näringslivet går starkt och arbetsmarknaden utvecklas väl. Men Göteborgs stad har i dag underskott på bostäder i alla upplåtelseformer i alla delar av staden, vilket är olyckligt då bostadssituationen kan avgöra om företagen lyckas med sin kompetensförsörjning och vilja att fortsätta att investera, skriver Christina Heikel och Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Företagen i vår region investerar mer i forskning och utveckling än i någon annan del av landet. Det skapar innovationer och nya jobb. Samtidigt kan vi vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Storskaliga företagsetableringar stärker våra kluster inom bland annat logistik, fordonsteknik och life science. När tusentals nya arbetstillfällen skapas och företagens kompetensbehov ökar, blir såväl kvarboende som inflyttning från andra städer, regioner och länder helt nödvändig.

Christina Heikel
Christina Heikel Bild: Sofia Sabel
Johan Trouvé
Johan Trouvé Bild: Emma Franzén

Bostadssituationen kan avgöra om företagen lyckas med sin kompetensförsörjning och vilja att fortsätta investera. Göteborgs stad har i dag underskott på bostäder i alla upplåtelseformer i alla delar av staden. Hur påverkar bostadsunderskottet inflyttningsbehovet och det redan stora inpendlingsberoendet?

ANNONS

Få ny startas

Bostadsbyggandet bromsar i hela landet. Produktions- och finansieringskostnader har ökat och hushållens köpkraft minskat. Byggkranar i stadsbilden vittnar om att många byggprojekt är i gång men få nya startas. I varje kommun finns ett lagfäst bostadsförsörjningsansvar och kommunalt självstyre över dess mark samt de detaljplaner som anger vad som får byggas.

Nationellt talas det om hur inbromsningen i bostadsbyggandet hotar den gröna omställningen och tillväxten i Norrland. Västsverige står inför en liknande utmaning med flera stora företagsetableringar och två beslutade batterifabriker bland annat i Göteborg och Mariestad, eventuellt en kommande i Svenljunga och fler som förväntas i regionen. I Skaraborg finns en tillväxtplan för en hållbar samhällsutbyggnad med stora volymer bostäder. Var finns en tillväxtplan för Göteborgs stad och en realistisk plan för bostadsbyggandet, tillsammans med närliggande kommuner?

Hur ska viktiga företagsetableringar som skapar tusentals jobb lyckas om den kompetens de behöver rekrytera inte har någonstans att bo?

I det läge som vi befinner oss i, behöver kommuner prioritera detaljplaner i attraktiva lägen med en säkrare marknad om något alls ska byggas. I motsats stoppades nyligen hundratals småhus i pågående planering på Hisingen, på cykelavstånd till ett av världens starkaste fordonskluster. Hur ska viktiga företagsetableringar som skapar tusentals jobb lyckas om den kompetens de behöver rekrytera inte har någonstans att bo? Var kan det bli småhus och attraktiva bostadsområden i stället?

ANNONS

Det kostar att bygga ut samhällsfunktioner till nya bostadsområden men alternativkostnaden kommer att stiga om utflyttningen fortsätter, inflyttningen hindras och företagen har svårt att kompetensförsörja. Förväntas staten ta ett större ansvar i den gröna omställningen och för samhällsutbyggnaden i tillväxtkommuner?

Blicka längre fram

År 2021 toppade antalet påbörjade bostäder på nivåer vi inte sett på femtio år. Ett samarbetsprojekt mellan näringslivet och Göteborgs stad ökade byggtakten till nivå med befolkningsutvecklingen. Samtidigt nåddes en bottennotering i antal markanvisningar. Detaljplaner och byggprocesser kan ta ett decennium. En stad med ambitioner om att styra sin utveckling måste förmå att blicka längre fram än mandatperiodens fyra år. Vilken stad kan vi tillsammans bygga?

De strukturella effekterna av att bostadsunderskottet fördjupas kommer att påverka alla samhällsgrupper. Allt talar för att färre kommer få tillgång till den bostad som de är i behov av och att bostadspriserna återigen kommer drivas upp.

Kommuner behöver i dag arbeta upp en planberedskap inför en byggkonjunktur som bättre kan leverera på det samhället behöver. Staten kan stötta kommuner att resursstärka och kompetenshöja bostadsplaneringen, för att undvika att inbromsningen blir onödigt lång.

Göteborgs stad kan redan nu uppdatera sin skattning av behov och efterfrågan på bostäder, så att den fångar upp nya förutsättningar och är aktuell också för de möjligheter som näringslivet står inför.

ANNONS

Hela Sverige fattigare

I en sammanhållen stad måste flera intressen kunna ses till samtidigt. Hindras vår näringslivsutveckling och ekonomiska tillväxt i Västsverige, blir vi alla och hela Sverige fattigare.

Stoppet i bostadsbyggandet är mer än en branschfråga. Det är en samhällsfråga. Regeringen måste genomföra de strukturella bostadspolitiska reformer som utlovats samt insatser för att stimulera byggande nu.

Värnar landets kommuner det lokala självbestämmandet, bör de också vara lyhörda för den frustration som regeringen med bostadsminister Andreas Carlson uttrycker över mark som inte tillgängliggörs och ett bostadsförsörjningsansvar som inte i möjligaste mån tas.

Christina Heikel, ansvarig stadsutveckling Västsvenska Handelskammaren

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS