Anställningsbehovet beror på stora pensionsavgångar och på att allt färre unga har körkort. Men framförallt går färre elever på gymnasiernas fordons- och transportprogram, skriver debattörerna. På bilden Erika Trell, lastbilschaufför.
Anställningsbehovet beror på stora pensionsavgångar och på att allt färre unga har körkort. Men framförallt går färre elever på gymnasiernas fordons- och transportprogram, skriver debattörerna. På bilden Erika Trell, lastbilschaufför.

Brist på chaufförer och mekaniker riskerar lamslå Sverige

Inom transportnäringen anställs 250 personer i veckan. Men det kunde vara fler om det bara fanns personer att anställa. För det råder stor brist på personal inom branschen och antalet stillastående fordon till följd av chaufförsbristen växer, skriver bland andra Anita Asklund, Lantmännen Maskin, och Anders Edin, Volvo Lastvagnar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

I transportnäringen finns jobben! Det bekräftar Arbetsförmedlingens rapport om framtidens arbetsmarknad, som presenterades den 8 februari. Rapporten, som visar på goda jobbmöjligheter inom bland annat transportnäringen, bekräftas av företagen.

Att såväl människor som gods kan transporteras från ett ställe till ett annat är en förutsättning för att samhället ska fungera och att vardagen ska gå ihop. Idag har transportföretagen svårt att hitta chaufförer, mekaniker och annan personal. Om inte relevanta åtgärder sätts in kan tiotusentals jobb gå förlorade inom en dryg tioårsperiod till följd av brist på personal. Hela näringslivet skulle drabbas om företagen inom transportnäringen inte kan få växa och utvecklas eftersom den är en vital förutsättning för andra branscher.

ANNONS

Stora pensionsavgångar

Vad är orsaken till den stora efterfrågan? Anställningsbehovet beror på stora pensionsavgångar och på att allt färre unga har körkort. Men framförallt går färre elever på gymnasiernas fordons- och transportprogram. Till det kommer att behovet av transporter växer samtidigt som Sveriges befolkning ökar och för att möta en ökad efterfrågan måste fler anställas.

Konkreta åtgärder är helt nödvändiga. Vi måste få fler ungdomar att söka sig till gymnasieskolans fordons- och transporttekniska utbildningar. Därför är det av största vikt att utbildningarnas kvalitet successivt stärks så att fler vill söka till dem. Lika viktigt är det att utbildningssystemet ger de kunskaper och färdigheter branschen efterfrågar.

Vår bild är vidare att yrkeslärarna inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen behöver mer och relevant fortbildning medan eleverna behöver jobba med utrustning som motsvarar teknikutvecklingen, till exempel nyare maskiner och moderna fordon. För att det ska bli verklighet krävs att transportnäringen, skolan och beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå jobbar ihop.

Studielån för tung lastbil och buss

Regeringen kom i höstas med många bra förslag, bland annat om fler platser inom vuxenutbildningen. Men det behövs ytterligare initiativ.

Det är bra att regeringen föreslår möjlighet till CSN-lån för körkortsutbildning men tyvärr gäller förslaget bara för B-körkort. Även C- och D-körkort för tung lastbil och för buss bör omfattas. Ytterligare ett förslag är att erbjuda körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan då körkort inte bara är en inträdesbiljett till transportbranschens yrken utan även till arbetsmarknaden i stort. Med ett körkort i handen öppnas möjligheten till nya yrken vilket därmed även minskar risken för att bli arbetslös.

ANNONS

I dag är dialogen mellan skola, transportföretag och politiker inte sällan beroende av eldsjälar på företagen eller lärare som drivs av ett eget engagemang. Men arbetet med att finna personal med rätt utbildning är beroende av en fungerande och långsiktig samverkan mellan skola och företag. För att åstadkomma det måste det finnas regionala stödstrukturer, där företag, skola och beslutsfattare samverkar på ett mer organiserat sätt. Det skulle definitivt bidra till att öka utbildningarnas kvalitet.

Om företagen inte lyckas anställa den personal som behövs drabbas hela näringslivet och människors vardag. Därför är ett långsiktigt arbete och löpande offentliga satsningar på transportnäringens utbildningar viktiga. Utan transporter stannar samhället!

Anita Asklund

HR & Kommunikationschef, Lantmännen Maskin och Swecon Anläggningsmaskiner

Anders Edin

utbildningschef, Volvo Lastvagnar Sverige

Jan-Erik Erlandsson

HR-chef Scania-Bilar Sverige AB

Jenny Lundmark

HR-chef Nobina Sverige

Caj Luoma

chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen

ANNONS