Bra tillfälle att vårda vår industrihistoria

Industrisamhällets historia måste få den plats den förtjänar i Göteborg, skriver Föreningen Industrihistoria i Väst.

ANNONS
|

Hur kommer göteborgarna att minnas Volvo XC90? Och vad betydde den för samhällsutvecklingen i Göteborg och Västsverige? Det enda vi vet om framtiden är att även en aldrig så ny industriprodukt kommer att bli gammal, utrangerad och i bästa fall ihågkommen.

Bilen är ju mycket av en symbol för utvecklingen av vårt moderna industrisamhälle. Bilen är en del i ett komplext system av bensinbolag, vägar, försäkringar, vägskatter med mera. Men vem minns att varven gav så många människor framtidstro då det begav sig? Vem minns hur SKF lyckades sätta Göteborg på industrins världskarta? Och vad har industrierna betytt för utvecklingen av småföretag i regionen?

ANNONS

Ett unikt tillfälle

När Göteborg firade 300 år manifesterades det med en omfattande dokumentation av jordbrukssamhället. Mycket har förändrats i grunden sedan dess. År 2021 firar Göteborg 400 år. Inom föreningen Industrihistoria i Väst ser vi detta som ett utmärkt tillfälle att manifestera och förmedla industrisamhällets utveckling. Det finns sedan länge planer på att bygga ett varvs- och industrihistoriskt centrum i Göteborg, som kan rymma de kommunala museernas samlingar och Landsarkivets hyllmil av dokumentation.

I ett tjänsteutlåtande från juni 2015 konstaterar Göteborgs stads kulturförvaltning att ett varvs- och industrihistoriskt centrum innehållande nya visningsbara magasin skulle stärka Göteborgs profil som kunskapsstad. Samtidigt kan historien om Göteborg som handels- och industristad berättas och stadens samlingar säkras för framtiden. Ett sådant centrum har också alla möjligheter att bidra till att stärka bilden av Göteborg som en hamn- och sjöfartsstad.

Det skulle kunna bli en generationsöverskridande mötesplats som är till för alla. I dialog med sin publik kan detta centrum fylla behovet av kunskaper om industrisamhällets kulturarv och få fler att ta en aktiv del i formandet av vår gemensamma framtid.

Stort projekt

Ett varvs- och industrihistoriskt centrum är ett stort projekt som kräver ekonomiskt samarbete mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

ANNONS

Vi, föreningen Industrihistoria i Väst, är beredda att bidra med våra kunskaper för att industrisamhällets historia ska få den plats den förtjänar i Göteborg.

Sten-Åke Lyngstam

ordförande Föreningen Industrihistoria i Väst (IHV)

ANNONS