Nu måste chefer och ledare ta nästa steg och anta de utmaningar som de klimatstrejkande ungdomarna gett oss och ta forskningens varningar på allvar, skriver debattörerna.
Nu måste chefer och ledare ta nästa steg och anta de utmaningar som de klimatstrejkande ungdomarna gett oss och ta forskningens varningar på allvar, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Börja uppifrån för att klimatanpassa arbetslivet

I Madrid pågår FN:s klimatmöte och EU har utlyst klimatnödläge. Nu måste chefer och ledare ta nästa steg och anta de utmaningar som de klimatstrejkande ungdomarna gett oss och ta forskningens varningar på allvar, skriver bland andra Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Det kan låta skrämmande, men att klimatanpassa våra verksamheter är samtidigt en möjlighet för oss som företräder chefer och ledare, nyckelföretag i samhället och betydelsefulla offentliga institutioner. Vi måste med ett tydligt ledarskap skapa organisationer som kan vara med och forma ett hållbart samhälle.

Avgörande blir att klara den omställning som måste ske på många arbetsplatser för att verksamheterna ska stå fortsatt starka och kunna utvecklas, till exempel genom fortbildning och utbildning i nya färdigheter för stora grupper. Vi har redan verktygen för detta arbete i Sverige genom våra omställningsavtal.

Alla måste bidra

Arbetsmarknadens parter har byggt upp system och mekanismer som möjliggjort övergångar från föråldrade verksamheter, arbetssätt och yrkeskategorier, till nya som bidragit till att utveckla svensk arbetsmarknad. En stor framgångsfaktor har varit att vi ser varandra som samarbetsparter snarare än motparter – alla måste vi bidra till lösningen.

ANNONS

Genom forskning, utveckling och innovation kan svenska företag skaffa sig en konkurrensfördel, och samtidigt bidra till att lösa de samhällsproblem som vi står inför

Ny teknik och nya affärsmodeller, som leder till produkter och tjänster som skapar hållbar tillväxt samtidigt som vi tar mindre resurser i anspråk, är starten för en lyckad omställning av samhället. Detta visas upp i de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som hittills 13 olika branscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Genom forskning, utveckling och innovation kan svenska företag skaffa sig en konkurrensfördel, och samtidigt bidra till att lösa de samhällsproblem som vi står inför. Vi uppmanar chefer att se möjligheterna.

• Analysera den egna verksamheten – vilka delar skulle kunna förbättras i organisationen utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

• Klimatanpassa affärsstrategin och se över hur den egna verksamheten kan bidra till att utveckla tjänster och produkter som skapar hållbar tillväxt. Det är också ett sätt att stärka konkurrenskraft och varumärke, och för att säkra kompetensförsörjningen när hållbarhet blir allt viktigare för Sveriges unga.

• Låt klimatarbetet prägla hela organisationen. Hur kan alla bli delaktiga i att ta fram nya produkter och tjänster som bidrar till både lönsamhet och ett hållbart samhälle?

Det finns fortfarande tid att vända utvecklingen. Då krävs ett modigt och innovativt ledarskap.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Thomas Erséus, vd Almega

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

ANNONS
ANNONS