Bilen ger göteborgarna frihet och flexibilitet

Bilförsäljningen slår rekord och göteborgarna värdesätter den frihet som bilen innebär. Att ställa bilen i motsats till människor är därför helt fel, skriver Thomas Lindskog och Anders Ydstedt, Kungliga automobilklubben KAK.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Slutreplik

Göteborgstrafiken, 16/10 och 19/10

Lars Backström, vd Västtrafik, bygger upp en motsättning mellan människan och bilen. Än så länge är det dock just människor som kör bilar och den är en frihetmaskin i vår tjänst. Antalet bilar har ökat stadigt under hela efterkrigstiden. I dagsläget slår bilförsäljningen rekord. Uppenbarligen värdesätter göteborgarna den frihet som bilen innebär. Att ställa bilen i motsats till människor är därför helt fel.

I framtiden kommer alla transporter och resor att behöva utvecklas. Det är därför bra att Västtrafik arbetar för att bygga ut kollektivtrafiken. Men detta står inte i motsats till att utveckla förutsättningarna för bilismen. Backström verkar ha en föråldrad bild av bilen. Framtidens bilar är renare, tystare och säkrare. I takt med att tekniken utvecklas kommer det också bli lättare för bilar att samexistera med andra trafikslag. Trafiksystemet måste därför designas för alla trafikslag, inte bara ett eller några.

ANNONS

Bilens flexibilitet är oslagbar. Den bidrar också till att utveckla hela trafiksystemet i konkurrens med andra trafikslag.

Det tyska institutet för mobilitetsforskning (IFMO) har listat faktorer som påverkar framtidens mobilitet. Viktiga saker är här att antalet singelhushåll ökar, andelen äldre likaså och antalet delade resor med flera ärenden per resa växer. Det talar starkt för att bilen behövs även i framtiden, inte minst i städerna. Bilens flexibilitet är oslagbar. Den bidrar också till att utveckla hela trafiksystemet i konkurrens med andra trafikslag.

Backström menar att utbyggd infrastruktur för bilar per automatik leder till ökad trängsel. På samma sätt skulle man kunna säga att fler bostäder inte leder till minskad bostadsbrist, eftersom människor tenderar att flytta in i hus som byggs. Inget pekar dock på att transportbehovet kommer att minska i framtiden. Att inte planera för detta vore ett stort misstag som riskerar att öka det folkliga missnöjet.

Thomas Lindskog

ordförande, KAK Västra

Anders Ydstedt

ordförande, Expertrådet, KAK

ANNONS