Sverige kan skydda sig mot utländska invasioner och främja freden på jorden genom att positionera sig som världens största neutrala supermakt, det vill säga att bygga ett mycket starkt försvar men samtidigt vara uppriktigt militärt alliansfri, skriver debattören.
Sverige kan skydda sig mot utländska invasioner och främja freden på jorden genom att positionera sig som världens största neutrala supermakt, det vill säga att bygga ett mycket starkt försvar men samtidigt vara uppriktigt militärt alliansfri, skriver debattören. Bild: Adam Ihse/TT

Beväpnad neutralitet är den bästa vägen för Sverige

Kriget i Ukraina har väckt frågan om Sveriges Nato-medlemskap. Men istället för att gå med i försvarsalliansen och tvingas delta i krig utomlands bör vi positionera oss som världens mest förfinade neutrala supermakt och fredsmedlare. För att få respekt och trovärdighet i den här rollen måste vi också bygga ett mycket starkt försvar, skriver Tony Fang, professor i företagsekonomi.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Bara var tredje svensk ville att Sverige skulle gå med i den USA-ledda militära organisationen Nato i juli 2007, men den siffran har ökat till 49 procent just nu. Många är osäkra. Detta kan ses som ett tecken på en ökad oro för det nya geopolitiska landskapet i världen. Än idag står kung Karl XII i Kungsträdgården i Stockholm, vänd mot Kungliga slottet och pekar i Rysslands riktning och påminner oss om var rikets största hot kommer ifrån.

På ja-sidan i Nato frågan anser man att vi inte kan försvara oss själva mot utländska invasioner och ser därför att gå med i Nato som en absolut nödvändighet. På nej-sidan ifrågasätter man Nato:s framtida vision, förmåga, och försvarsgaranti; det finns en påtaglig rädsla för att Sveriges dras in i Nato-krig vart som helst och när som helst i världen liksom alla andra Nato-länder.

ANNONS

Uppriktigt alliansfri

Det finns emellertid ett perspektiv som hittills har saknats i Nato-debatten på både ja- och nej-sidan och som jag skulle vilja lyfta fram: Sverige kan skydda sig mot utländska invasioner och främja freden på jorden genom att positionera sig som världens största neutrala supermakt, det vill säga att bygga ett mycket starkt försvar men samtidigt vara uppriktigt militärt alliansfri.

Sverige har i princip förblivit alliansfritt och neutralt och har lyckats hindra utländska invasioner sedan 1814 inklusive under de två världskrigen. Politiskt avvek Sverige sin neutralitet när vi gick med i EU 1995. Men militärt har vi hållit oss alliansfria och varit mer eller mindre neutrala med ett antal viktiga avvikelser (1939 försåg vi Finland med krigsmateriel och nu gör vi samma sak för Ukraina).

Den långa fredsperioden vi upplevt i Sverige är den allra viktigaste faktorn som bidragit till omvandlingen av Sverige från att vara Europas fattigaste på 1850-talet till dess rikaste och modernaste i dag

Jag anser att det är oerhört viktigt att försöka behålla och vässa Sveriges traditionella och officiella linje i utrikespolitiken, det vill säga ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig” med tanke på följande överväganden:

– Den långa fredsperioden vi upplevt i Sverige är den allra viktigaste faktorn som bidragit till omvandlingen av Sverige från att vara Europas fattigaste på 1850-talet till dess rikaste och modernaste i dag. Att gå med i Nato innebär att vi valt sida och att vi låter oss dras in i alla Nato-krig.

ANNONS

– För att vara riktigt alliansfri krävs en stor geopolitisk vision, robust militär styrka och sofistikerad diplomati. Alliansfrihet med stor militär kapacitet representerar förmodligen den högsta nivån av diplomatisk förfining, vilket innebär att Sverige i praktiken måste våga avvisa, fördöma, samarbeta, konkurrera, bli vän och bli ovän med alla stora makter som USA, Kina och Ryssland samtidigt.

Nordisk balans

– Under det kalla kriget lutade Finland sig mot östblocket, Norge och Danmark mot västblocket, och Sverige valde att vara neutralt, vilket tillsammans med Finland skapade “den nordiska balansen”. Detta visade sig vara avgörande för att upprätthålla fred i Norden.

I dag hjälper de nordiska ländernas till synes paradoxala förhållningssätt till Nato-frågan med Danmark, Norge och Island som å ena sidan är med i Nato och Sverige och Finland som inte är Nato-medlemmar å andra sidan för att behålla den klassiska “nordiska balansen” för upprätthållandet av fred i Östersjön och Norden.

– Svenska företag har hittills dragit stor nytta av Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik i internationella relationer. Det svenska näringslivets globala ledarskap och närvaro skulle drabbas av irreversibla skador om Sveriges alliansfrihet och neutralitet går förlorad. Att kontinuerligt arbeta med länder och människor från både öst och väst, från både nord och söder, inte “antingen eller”, kommer att inte bara gynna Sverige utan också världen eftersom det finns många områden där företag och organisationer från ett militärt icke-allierat Sverige uppskattas mest och förväntas att spela en ledande roll.

ANNONS

– Sverige existerar inte bara för sin egen skull utan även för sin större roll för världsfreden som Mälardrottningen mellan öst och väst. Medan vilken nation eller individ som helst kan vara fredsförmedlare, kan ett alliansfritt och neutralt Sverige med den längsta fredsperioden, sedan 1814, spela den mest trovärdiga och tyngsta medlarrollen som världens neutrala supermakt i internationella relationer. Även i de mest hänsynslösa mellanstatliga krigen måste de stridande staterna träffas i ett neutralt land för att förhandla och underteckna fördrag. Sverige bör arbeta hårdare för att positionera sig tydligt som världens största neutrala supermakt, så mäktig och vördad internationellt att ingen av staterna i konflikter skulle vilja eller kunna invadera, ockupera eller förstöra det svenska riket.

Vara lagom

– Att vara alliansfri och neutral är som att vara lagom. Att avstå från att vara medlem i Nato men att öka resurserna ordentligt till försvaret och bygga om Gotland till Sveriges militära utpost i Östersjön. Vi bör också gå med i alla de fredsstödjande och humanitära uppdragen för FN vilket kommer att öka Sveriges förhandlingsstyrka.

Fred är det yttersta målet och Sverige kan försvara sig och uppnå freden utan att gå med i Nato. Beväpnad neutralitet är den klokaste strategin.

Tony Fang, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet

ANNONS
ANNONS