Bättre villkor i privat vård

ANNONS
|

    <strong>Håkan Tenelius</strong> näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Håkan Tenelius näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Vinster i välfärden är en fråga som inte ser ut att kylas ned. Mitt i den tornado som diskussionerna stundtals har blåst upp till står våra medlemsföretag – privata vård- och omsorgsgivare. Deras förutsättningar att leverera tjänster av hög kvalitet är beroende av vilken väg den pågående S-kongressen väljer.

Vägen kantad av fakta kan upplevas som motigare då en del gamla föreställningar måste förkastas. En majoritet av väljarna i Göteborg och Västra Götaland, 64 respektive 60 procent, anser enligt Demoskop i mars att det är viktigare med valfrihet än att införa förbud mot vinstutdelning. Vägen som S-kongressen väljer är viktig för Vårdföretagarnas medlemmar men också för Socialdemokraterna.

ANNONS

Nytt avtal – mer i lön

En föreställning som S-kongressen måste råda bot på är den att vinsten i privata verksamheter bekostas av medarbetarna genom sämre löner och villkor. I vintras slöts ett nytt avtal för undersköterskor som bland annat omfattar en extrasatsning för gruppen och betraktas som en framgång för båda parter. Men redan innan avtalets slöts hade undersköterskor på företag som är medlemmar inom Vårdföretagarna i snitt 800 kronor eller 1 000 kronor mer än sina kollegor i kommunen respektive landstinget. Enligt Vårdförbundet tjänar även sjuksköterskor mer i privat vård.

Viktiga för vårdens kvalitet

Med vinstbegränsningar kommer privata utförare att kraftigt begränsas vilket drabbar de som vill ha fler arbetsgivare att välja mellan. Våra medlemsföretag förstår och värdesätter medarbetarnas viktiga roll för vården och omsorgens kvalitet.

I stället för fokus på eventuella vinster behöver vi jobba med vårdens verkliga utmaningar. Sjukskrivningar och svårigheten att locka nya medarbetare till branschen är problem som måste tas på största allvar. Enligt Jobbhälsobarometern är medarbetare inom privata verksamheter mer nöjda med sin lön, upplever i högre grad att man hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid, och fler anser att man kan påverka arbetsmiljön. Data från SCB visar att sjukfrånvaron är lägre i privat driven vård och omsorg än i den offentliga vård- och omsorgen.

ANNONS

Vårdföretagarna och våra medlemmar diskuterar gärna hur vi kan bidra till vår gemensamma välfärd. Vi är inte hela lösningen. Men om våra medlemsföretag tvingas bort blir konsekvenserna för patienter, brukare och medarbetare förödande.

Håkan Tenelius

näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

ANNONS