Bättre omsorg med en äldreombudsman

Om allt går som förväntat kan Göteborg se fram emot att ha en äldreombudsman på plats redan i höst. Med en sådan stärker vi kvaliteten i äldreomsorgen och enskilda får en starkare röst och ställning, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Alliansen i Göteborg har sedan länge sett behovet av att inrätta en äldreombudsman likt andra kommuner som har goda erfarenheter. En ombudsman som är anställd av kommunen men ändå står fri från övriga verksamheter och myndighetsutövningen för att kunna företräda de äldre göteborgarna.

Tryggt bollplank

Äldreombudsmannen behövs för att på ett opartiskt sätt kunna ta till vara de äldres intressen och vara lyhörd för de frågor och behov som förs fram av äldre, anhöriga, vänner och bekanta. Det kan också vara svårt för många att föra fram klagomål direkt till någon som man är beroende av i vardagen och många vet inte vart man vänder sig. I dag är det endast 47 procent av brukarna på äldreboenden som vet vart man vänder sig med synpunkter.

ANNONS

Trots att vi inte har egen majoritet har vi lyckats driva igenom att en äldreombudsman inrättas dit man kan vända sig med frågor och synpunkter. Om allt går som förväntat kan Göteborg se framemot att ha en äldreombudsman på plats redan i höst.

En röst för alla

Vi vill att Äldreombudsmannen ska vara knuten till kommunstyrelsen eftersom att en central placering bättre svarar mot uppdraget att finnas till och vara en röst för alla göteborgare i hela staden. Detta alternativ ger även Äldreombudsmannen större möjligheter att lämna rapporter direkt till kommunstyrelsen vid behov för att till exempel belysa brister inom ett område. Vi vill även att Äldreombudsmannen vart annat år ska lämna en rapport till kommunfullmäktige om sin verksamhet och även om de frågor som ombudsmannen själv bedömer att kommunfullmäktige behöver ha kännedom om.

Det är väl känt att äldreomsorgen i Göteborg dras med en del brister som till exempel att väntetiderna till äldreboende är långa. Med en äldreombudsman på plats stärker vi kvaliteten i äldreomsorgen och enskilda får en starkare röst och ställning.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande oppositionsråd

David Lega (KD)

oppositionsråd

ANNONS