Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Anna Johansson (S), ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Anna Johansson (S), ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

Barriären mellan inner- och ytterstad ska byggas bort

Det är genom att bygga i Göteborgs ytterområden som vi på allvar kan göra något åt bostadsbristen och segregationen. Därför vill vi sätta igång ett långsiktigt lyft med särskilt fokus på Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Anna Johansson (S).

ANNONS
|

Göteborg står just nu mitt i en historisk stadsomvandling. Vi socialdemokrater vill bygga minst 60 000 bostäder kommande tio år, varav minst 30 000 hyresrätter. Den största förändringen kommer att ske utanför centrum. Det är här den stora volymen av bostäder och service kommer att byggas de närmaste decennierna och det är här som vi verkligen kan göra något åt bostadsbristen och segregationen. Men fortfarande är det för få planer på gång i ytterstaden. Vi vill därför påbörja ett långsiktigt stadsbyggnadslyft med särskilt fokus på Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered och med kommunens bostadsbolag AB Framtiden i en ledande roll.

Enorma förändringar

ANNONS

De stora stadsutvecklingsprojekten i stadskärnan är viktiga för staden. Men de skymmer ibland de enorma förändringar som är på gång utanför centrum. Engagemanget för ytterstadens utveckling har minst sagt varit klent hos många partier. Vi socialdemokrater vill sätta ett tydligt fokus på hur staden ska växa och utvecklas utanför innerstaden. Många stadsdelar, särskilt miljonprogramsområdena, har inte förändrats så mycket sedan de byggdes. Här finns många goda värden men också strukturella brister som behöver åtgärdas, till exempel täthet, kopplingar till resten av staden och serviceutbud.

Det är nu hög tid att modernisera och komplettera dessa områden med det de saknar samtidigt som vi värnar de kvaliteter som finns. Genom att förtäta smart på rätt ställen och skapa starka stråk skapas förutsättningar för större stadskvaliteter, ökad trygghet och fler arbetsplatser.

Det pågår i dag en expansiv stadsutveckling i denna riktning på många olika ställen runt om i staden. Planerna för Bergsjön 2021, Selma Lagerlöfs torg, Backa Grön längs Litteraturgatan, Hammarkulletorget eller Gårdstens nya centrum är bara några exempel. Det arbetet ska fortsätta och förstärkas och spridas till fler delar av Göteborg. Men vi behöver göra ännu mer. Vi vill därför se ett samlat helhetsgrepp om stadsutvecklingen utanför centrala staden, med AB Framtiden som draglok.

ANNONS

Vi vill sätta igång stora planer för flera tusen bostäder i Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered, utöver vad som redan är på gång. AB Framtiden ligger redan i dag långt framme med den strategiska planeringen av dessa områden. Genom att utgå från det omfattande arbete som redan gjorts så kan planprocessen kortas avsevärt. Det går då att snabbt få fram planer som möjliggör investeringar inte bara från AB Framtiden, utan även från andra intressenter och byggaktörer.

En helt avgörande del av stadsutvecklingen är också den tunga kollektivtrafiken. Göteborg kommer de närmaste åren att få mycket bättre kommunikationer med de stora satsningar som ligger i Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingen. Nya broar, tunnlar, spårvägar och citybussar kommer att överbrygga barriärer och knyta samman olika delar av staden.

Ett särskilt stadsbyggnadslyft med fokus på Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered har självklara fördelar. Det är stadsdelar där det finns gott om byggbar mark, där infrastrukturen redan är på plats och där det finns goda möjligheter att komplettera och koppla samman staden bättre. Våra ytterstadsområden har en enorm potential att utvecklas och blomstra, det är här framtidens Göteborg kommer att växa fram. Vi har en historisk möjlighet att stärka dessa områden, både socialt och ekonomiskt, och att kraftigt motverka den segregation som växt sig allt större under lång tid. Om vi använder de resurser staden har på ett klokt sätt så kommer vi på sikt att bygga bort bostadsbristen, bryta segregationen och bidra till ett tryggt och jämlikt Göteborg.

ANNONS

Vi ser fram emot att få ta nästa stora steg i utbyggnaden av ytterstaden. Det är vår tids främsta stadsbyggnadsuppgift. Nyckeln till framtiden ligger i det stora och unga Göteborg utanför centrum. Vi som bor och lever här vet vilken enorm kraft som finns. Den mentala barriären mellan innerstad och ytterstad måste brytas ned och byggas bort. I vårt Göteborg bor vi alla i samma levande och dynamiska storstad, oavsett var i staden vi bor. Vi älskar Göteborg.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Anna Johansson (S)

distriktsordförande i Göteborg

ANNONS