Barn måste få öva sin motorik – bygg fler hallar

ANNONS
|

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) har med regeringen satt mål om jämlik hälsa under en generation och bostadsminister Peter Eriksson (MP) lägger förslag för ökat bostadsbyggande.

Ett samhälle blir dock ointressant om det enbart handlar om att bygga bostäder. Vår mångåriga erfarenhet är att Sveriges kommuner underskattar behovet av idrottsanläggningar, framförallt i storstäderna. Detta är något som vi inom Gymnastikförbundet inte längre kan acceptera. Om Gabriel Wikström och Peter Eriksson inte visar på politiskt ledarskap befarar vi att Sverige kommer hamna i en anläggningskris vilket leder till en försämrad folkhälsa.

Med grundmotoriska färdigheter menas att kunna åla, krypa, gå, rulla, stödja, kasta, fånga, hoppa, balansera, springa, hänga och klättra. Det är färdigheter som alla barn behöver lära sig. Redan för tio år sedan konstaterades att endast 43 procent av Sveriges barn hade en motorik som man kan förvänta sig av 6–7-åringar. Senare forskning visar att så många som fyra av tio barn i årskurs 6 har brister i sin motorik vilket är alarmerande.

ANNONS

Redan utsatta drabbas värst

Vi vill därför uppmärksamma Gabriel Wikström på att med dagens förutsättningar kommer svensk gymnastik inte kunna bidra till regeringens mål om jämlik hälsa under en generation. Den fysiska bildningen riskerar snarare att bli en bristvara hos befolkningen när stillasittandet ökar och den kvalitativa motoriska träningen successivt nedmonteras i skolan. Värst drabbade blir de redan mest utsatta, de socioekonomiskt svaga.

Vi uppmanar därför Peter Eriksson och Gabriel Wikström att ta initiativ till att tillsammans med regeringen ta fram en anläggningsstrategi för hållbara idrottsmiljöer i Sverige. Med rätt rustade idrottsmiljöer skulle vi inom svensk gymnastik kunna göra så mycket mer för att bidra till regeringens mål om jämlik hälsa.

Anna Iwarsson

förbundsordförande Gymnastikförbundet

Johan Fyrberg

generalsekreterare Gymnastikförbundet

ANNONS