Bara samarbete kan rädda våra hav

Vi behöver samarbeta kring haven på samma sätt som kring klimatet, med starka mellanstatliga instanser, skriver miljöpartisterna Linnéa Engström, Emma Nohrén och Isabella Lövin.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

I år är det havens år. I juni är Sverige och Fiji värdar för en stor FN-konferens i New York som startskott på FN:s arbete med bevarande av haven. Men allt står inte rätt till med haven.

Livet började en gång i haven och livet kommer alltid vara beroende av haven. De täcker två tredjedelar av planetens yta och vartannat andetag vi tar kommer från syre producerat av haven. Haven är också hem för en ofantlig artrikedom på vår planet. Haven känns oändliga, men sanningen är en annan.

I rasande takt dör korallrev, fiskarter och havsbottnar. Haven fylls av övergödning, oljeutsläpp och skräp. Det finns fem gigantiska sopöar i havet av flytande plastskräp. Värst är kanske det som inte syns för blotta ögat: små plastpartiklar bildar en tät smog under ytan.

ANNONS

Ovanpå allt läggs klimatförändringar som för med sig havsförsurning, förändrade havsströmmar och oförutsägbart väder med kraftiga stormar.

Vi måste vända trenden. Att gemensamt förvalta våra hav är en ödesfråga lika stor som klimatfrågan.

Globalt förbud mot mikroplaster

Miljöpartiet antar i helgen vid Global Greens kongress i Liverpool en resolution om hur vi vill arbeta globalt för att rädda våra hav.

Vi vill se att det görs en ordentlig kartläggning av plastskräpet i haven. Vi vill ha ökad återanvändning och återvinning av plast och ett globalt förbud mot mikroplaster i hygienartiklar och skönhetsprodukter. Vi vill stoppa illegalt fiske, förbjuda subventioner som leder till överfiske och vi arbetar för en rättvis fördelning av världens fiskeresurser. Vi vill lyfta fram kvinnors roll i fiskeindustrin, se till att de får en rättvis ersättning för sitt arbete och bättre tillgång till finansiella resurser.

Vetenskaplig forskning om tillståndet i haven måste fördjupas och sammanlänkas. FN har startat en process för att regelbundet samla och utvärdera forskning om haven. Vi vill förstärka detta arbete så att det blir ett stöd åt världens ledare när de beslutar om vilka åtgärder som måste vidtas, på samma sätt som världen samarbetar om klimatet.

Emma Nohrén (MP)

riksdagsledamot

ANNONS

Linnéa Engström (MP)

Europaparlamentariker

Isabella Lövin (MP)

språkrör för Miljöpartiet

ANNONS