Bara ett Natomedlemsskap kan skydda oss från Ryssland

Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson och Håkan Svenneling att Sverige måste avbryta alla närmanden till NATO. De menar att säkerhetshotet mot Sverige skulle öka. Vi håller inte med, skriver Åsa Tallroth och Kai Rämö, Meborgerlig samling.

ANNONS

Replik

8/1 S flört med Nato sätter Sveriges alliansfrihet på spel

Med största sannolikhet hade Ukraina aldrig blivit invaderade av rysk militär med ett NATO-medlemskap. De baltiska länderna däremot är nog glada över sitt beslut att efter Sovjets fall ha anslutit till försvarsalliansen.

En sak har skribenterna dock rätt i. De skriver att Ryssland utgör ett militärt hot mot sina grannländer och att Sverige bör reagera tillsammans med andra.

Vilka är då dessa andra och hur ska reaktionen ska se ut?

De själva föreslår att detta ska ske inom ramen för samarbete inom Norden samt FN. Att skapa ett försvarsförbund inom Norden är dock på intet sätt en ny tanke, men av olika orsaker så fullföljdes inte planerna.

ANNONS

Skribenterna hävdar vidare att NATO “genomfört tre extremt misslyckade krig i Afghanistan, Irak och Libyen”. Låt oss bemöta detta ett i taget.

På FN-mandat bildades ISAF - International Security Assistance Force - som var ett militärt uppdrag i Afghanistan där syftet var att träna afghanska soldater, skydda Kabul och hjälpa till att bygga upp en fungerande demokrati. ISAF kom med tiden till att hjälpa till med skyddet även utanför Kabul mot de talibanska rebellerna. Ledningen av uppdraget överlämnades senare - på begäran av FN och den afghanska regeringen - till NATO.

Enskilda länder som i och för sig var medlemmar i NATO invaderade Irak, men andra NATO-länder motsatte sig deltagande och NATO som organisation var inte inblandade i invasionen. Däremot bidrog man med en utbildningsinsats till de irakiska säkerhetsstyrkorna.

Även i Libyen var insatsen på FN-mandat för att upprätthålla vapenembargot och flygförbudszonen över Libyen som var i enlighet med resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

Vänsterpartiets uppfattning om NATO som organisation är uppenbart skev.

De fortsätter med att kritisera NATO för att Ungern, Polen och Turkiet är medlemmar men har inga betänkligheter på att agera tillsammans med FN där förutom de tre tidigare nämnda länderna även diktaturer som Iran, Kina och Ryssland är med.

ANNONS

Den grundläggande frågan som behöver besvaras är hur vi ska kunna försvara oss vid ett eventuellt militärt angrepp mot vårt territorium av en stormakt? Som historien visat oss så är neutralitet ingen som helst garanti. Att ansluta Sverige till NATO är inte vad som skapar spänningar som skribenterna menar. Vi ska gå med för att Ryssland skapar spänningar.

Medborgerlig Samling menar att en allians med NATO är den enda till buds stående vägen för att möta stora militära hot som riktas mot vårt land. Sverige bör göra vad som krävs för att snarast kunna ansluta till NATO.

Åsa Tallroth vice partiordförande Medborgerlig Samling

Kai Rämö försvarspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS