Fredrik Hedenus, forskare, avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers
Fredrik Hedenus, forskare, avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers

Både rätt och fel om kor och klimatet

Konsumtionen av nötkött är inte det som gör att vi har ett klimatproblem. Men kor bidrar till klimatförändringarna, och att äta mindre kött bidrar därmed till lösningen, skriver forskaren Fredrik Hedenus.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

     Fredrik Hedenus,forskare, avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers
Fredrik Hedenus,forskare, avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers

Replik

Köttet och klimatet, 24/2

Gustav Melin tar upp frågan om kor och klimat. Han har rätt i mycket, men går tyvärr vilse på några punkter. Han har helt rätt i att det stora problemet för klimatet är koldioxidutsläpp, för att klara klimatmålen behöver koldioxidutsläppen gå ner mot noll. Det samma gäller dock inte kortlivade gaser som metan. Eftersom metan bryts ner i atmosfären hela tiden kan man släppa ut en viss mängd metan varje år utan att mängden metan i atmosfären ökar. Tänk ett badkar med proppen utdragen. Man kan ha kranen på utan att mängden vatten ökar i badkaret. Men, om man drar på kranen för fullt, eller stoppar i en extra slang som det kommer vatten ur, ja då börjar ju vattnet i karet att stiga. Ungefär så fungerar metan i atmosfären.

ANNONS

Bara en liten skillnad

Faktum kvarstår dock, ju mer metan vi har i atmosfären, desto mer värms jorden upp. Och ju mer metan, desto snabbare måste vi minska utsläppen av koldioxid för att nå målet om maximalt två graders uppvärmning. Melin menar att det spelar stor roll om metanet kommer från kors magar eller från naturgasutvinning. Eftersom det ena metanet är fossilt och det andra biologiskt. Ja, det finns en liten skillnad. Det fossila metanet värmer upp jorden fyra procent mer än det biologiska, sett i ett hundraårsperspektiv. Melin skulle i stället kunnat skriva att skillnaden är försumbar.

Stämmer inte

Vidare menar Melin att orsaken till att kött har höga utsläpp av växthusgaser är att man använder fossil energi för att producera köttet. Detta stämmer inte, och i synnerhet inte för nötkött, som har de högsta utsläppen. De avgörande utsläppskällorna från kor är metan från kornas magar och lustgas från gödslad mark där fodret växer. Koldioxid från fossila bränslen utgör bara en tiondel av utsläppen från ett kilogram nötkött. Att ställa om energisystemet kommer alltså inte göra kon klimatsmart. Vi kan ganska lätt ersätta kolkraftverk med vindkraftverk, då minskas utsläppen till nästan noll. Någon teknik som tar bort kons metan och lustgasutsläpp på liknande sätt finns inte. Men vi kan föda upp färre kor, och äta annan mat i stället. Det finns kor som bidrar till den biologiska mångfalden genom sitt bete på gamla betesmarker. Men långtifrån alla kor i Sverige gör det, och inga grisar och kycklingar.

ANNONS

Bidrar till lösningen

Ja, nötköttskonsumtionen är inte det som gör att vi har ett klimatproblem. Hade vi inte eldat fossila bränslen hade vi inte märkt mycket av problemet. Men kor bidrar till klimatförändringarna, och att minska nötköttskonsumtionen bidrar därmed till lösningen. Den saken går inte att trolla bort.

Fredrik Hedenus

forskare, avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers

ANNONS