I första hand är det vanliga arbetstagare och konsumenter som skulle få betala för höjd bolagsskatt och inte de allra rikaste. Att bolagsskatten endast skulle betalas av aktieägarna genom lägre utdelning är fel. Varje krona som beskattas i bolaget kommer i slutändan tas från vanliga människor, skriver debattörerna.
I första hand är det vanliga arbetstagare och konsumenter som skulle få betala för höjd bolagsskatt och inte de allra rikaste. Att bolagsskatten endast skulle betalas av aktieägarna genom lägre utdelning är fel. Varje krona som beskattas i bolaget kommer i slutändan tas från vanliga människor, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Avskaffa bolagsskatten för att underlätta återstarten

Bolagsskatten för med sig en rad olika problem både för företag och individer och har därtill en negativ effekt på investeringar. För att öka investeringarna bör bolagsskatten sänkas och på sikt avskaffas, skriver John Norell och Johannes Nathell, Fria moderata studentförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

För att ta Sverige ur den ekonomiska krisen som pandemin har skapat samt öka investeringarna krävs långsiktiga strukturreformer. Istället för att ge ut stora bidrag i form av företagsstöd bör bolagsskatten sänkas för att på sikt avskaffas.

Trenden under de senaste decennierna är att länder successivt har sänkt sina bolagsskatter. Sverige är inget undantag. Bolagsskatten har i flera steg sänkts från 30 procent år 1993 till dagens nivå på 21,4 procent. En ytterligare sänkning kommer därtill ske vid årsskiftet till 20,6 procent. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har sänkt bolagsskatten och nu bör det finnas starkt stöd för att sänka den ytterligare.

ANNONS

Färre investeringar

Det största problemet är att bolagsskatten leder till lägre sparande och färre investeringar. Detta eftersom den gör det dyrare att finansiera investeringar och färre projekt blir lönsamma. Forskningslitteraturen visar också tydligt att bolagsskatten påverkar företags val av land för sina investeringar. Bolagsskattenivån har stor betydelse då företag tenderar att välja att investera i det land som har lägre bolagsskatt. Även om det inte råder konsensus i forskningen kring exakt hur stor effekten är så är det tydligt att bolagsskatten har en negativ påverkan på investeringstakten såväl som på val av investeringsplats.

Vänsterpolitiker brukar med omfördelningsargument förespråka höjda kapitalskatter. De menar att storföretag och dess ägare knappt betalar någon skatt och därför är det rättvist att höja bolagsskatten. Vad de missar är att företagsvinster redan beskattas i och med kapitalinkomstskatten. Bolagsskatten innebär därmed att företagsvinster dubbelbeskattas.

Tas från vanliga människor

I första hand är det vanliga arbetstagare och konsumenter som skulle få betala för höjd bolagsskatt och inte de allra rikaste. Att bolagsskatten endast skulle betalas av aktieägarna genom lägre utdelning är fel. Varje krona som beskattas i bolaget kommer i slutändan tas från vanliga människor. Enligt Finansdepartementet tyder forskningen på att bolagsskatten betalas av de anställda genom lägre löner och av konsumenterna genom högre priser (SOU 2014:40). Att beskatta företag är med andra ord ineffektivt fördelningspolitik.

ANNONS

Det finns ett egenvärde i att minska skattebördan för företag då det är genom nya investeringar som företag kan växa och därmed bidra till ökad tillväxt.

Bolagsskatten innebär dubbelbeskattning av företagsinkomster som framförallt betalas av konsumenter och arbetstagare. Därtill sänker den incitament för investeringar vilket i förlängningen riskerar att leda till lägre tillväxt och välstånd. Det finns ett egenvärde i att minska skattebördan för företag då det är genom nya investeringar som företag kan växa och därmed bidra till ökad tillväxt. Den som vill se ökade resurser till offentlig sektor, fler sjuksköterskor på sjukhusen och mer pengar till forskning och utveckling bör därför vilja att bolagsskatten sänks.

John Norell, ordförande Fria moderata studentförbundet

Johannes Nathell, skattepolitisk sekreterare Fria moderata studentförbundet

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS