Med en prioritet på nolltolerans mot dödlighet tycks inte avkriminalisering vara en avgörande faktor. Vissa länder som har avkriminaliserat har minskat sin dödlighet medan andra, som Estland, Spanien och Slovenien, tvärtom har ökat sin, skriver debattörerna.
Med en prioritet på nolltolerans mot dödlighet tycks inte avkriminalisering vara en avgörande faktor. Vissa länder som har avkriminaliserat har minskat sin dödlighet medan andra, som Estland, Spanien och Slovenien, tvärtom har ökat sin, skriver debattörerna. Bild: Stian Lysberg Solum

Avkriminalisering riskerar att leda till ökad användning av narkotika

Frans Sporsén kräver en avkriminalisering av narkotika för eget bruk och argumenterar för att det minskar narkotikadödligheten. Men det stämmer inte. I vissa länder där man avkriminaliserat har den minskat, i andra länder har den ökat, skriver bland andra Jan Linde från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

ANNONS
|

Replik

25/2 Avkriminalisera narkotika för eget bruk - för att rädda liv

Frans Sporsén skriver i GP debatt den 25 februari om riksdagens initiativ till utvärdering av narkotikapolitiken. Vi vill dock klargöra några saker. Till exempel skriver Sporsén att riksdagen vill utreda om vi ska ha nolltolerans eller skademinimering som huvudmål. Ett påstående som inte stämmer. Vad de beslutat är att: ”I första hand ska fokus ligga på att förebygga så att människor väljer att inte använda narkotika.” Samt att införa nolltolerans mot narkotikarelaterade dödsfall. Skademinimeringen nämns istället som en av byggstenarna tillsammans med beprövad erfarenhet och evidensbaserad vård, det vill säga inte som ett huvudmål. för utredningen

ANNONS

Inte en avgörande faktor

Med en prioritet på nolltolerans mot dödlighet tycks inte avkriminalisering vara en avgörande faktor. Vissa länder som har avkriminaliserat har minskat sin dödlighet medan andra, som Estland, Spanien och Slovenien, tvärtom har ökat sin.

Ska vi förebygga att fler använder narkotika tycks rådande forskning inte kunna garantera att en avkriminalisering inte leder till en ökad narkotikakonsumtion. Tvärtom finns studier som pekar på att konsumtionen kan komma att öka något, inte minst om man som Sverige är ett land med internationellt sett låg konsumtion i utgångsläget. Detta framgår i den norska utredning som genomförts kring deras framtida narkotikapolitik. Dessutom ger kriminaliseringen ytterligare ett verktyg för tidig upptäckt, något bland annat Brottsförebyggande rådet visat i en tidigare studie.

Det finns all anledning att få ner konsumtionen av narkotika istället för att riskera en ökning. Vi vet att användning av till exempel cannabis kan leda till bland annat svårigheter i skolan och arbetslivet, att fler blir beroende och en ökad risk för psykoser.

Högre konsumtion

Sporsén berör vidare legalisering av cannabis och menar att vi kan lära oss mycket av hur vi hanterar den legala alkoholens baksidor. Vi menar dock att alkoholens skadeverkningar och samhällskostnader talar för att hålla all illegal narkotika fortsatt förbjuden. Exemplen i USA är inte övertygande utan tyder på en högre konsumtion, fler skador och fortsatt svarthandel.

ANNONS

Däremot behöver nuvarande narkotikapolitik utvecklas kraftfullt. Det behövs mer resurser och bättre samordning för ett fungerande förebyggande arbete, tidig upptäckt som leder till stöd och behandling och en vårdkedja som slutar i arbete, boende och fritid. Så kan vi skapa en human, restriktiv narkotikapolitik.

Jan Linde, ordförande i Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS